Ett par långskaftade gummistövlar står prydligt uppställda bredvid kyrkbänken där någon sitter och vilar
Foto: Magnus Aronson/IKON

Lilla kommuniteten i S:t Matteus kyrka  

Detta är en gemenskap i nära anslutning till S:t Matteus kyrka där ett kontinuerligt böneliv och ett liv i enkelhet blir en konkret handling för att stödja kyrkans arbete på olika sätt.

Kontinuerligt böneliv och ett liv i enkelhet

Regel och ledord för kommuniteten

Genom kontinuerlig bön, nära gemenskap och enkel livsföring vill kommuniteten i Matteus gestalta ett liv i trohet till evangeliet. Kommuniteten är en del av S:t Matteus kyrka och vill finnas till hands för att stödja kyrkans arbete på olika sätt. Spiritualiteten hämtar inspiration från Taizé och andra monastiska traditioner.

Kommuniteten lever efter följande regel:

  • två böner om dagen
  • två gemensamma måltider i månaden
  • regelbundet deltagande i S:t Matteus torsdagsmässa och högmässa
  • en retreat/gemenskapsdag per termin
  • en ansvarsuppgift kopplat till församlingens verksamhet.

Bostad och medlemskap

Medlemskapet i kommuniteten sträcker sig över ett år. När året gått ut kan man antingen förnya sitt löfte eller avsluta sitt medlemskap.

Medlemmarna tas upp under en högtidlig ceremoni i församlingens gudstjänst vid avtalat tillfälle.

Som medlem i kommuniteten bor man i lilla huset bakom församlingshemmet eller i bostad nära kyrkan.

Kommuniteten är en del av Svenska kyrkan Malmö, men välkomnar medlemmar från andra kyrkotraditioner.

Kriterier

För den som vill ansluta sig till kommuniteten gäller följande kriterier:

  • vara minst 20 år
  • hitta bostad nära kyrkan om plats i lilla huset saknas
  • känna tillhörighet till S:t Matteus kyrka
  • vilja leva ett liv i bön, gemenskap och enkelhet
  • avlägga löfte om att leva efter regeln.