En kvinna läser ur Bibeln.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning är ett sätt att utforska sin andlighet och kristna tro. Svenska kyrkan erbjuder olika vägar för detta. I Heliga trefaldighetskyrkan kan du vara med i en grupp som pilgrimsvandrar i Skåne. Är du intresserad av att studera Bibeln närmre kan du anmäla dig till bibelstudiegruppen.

Bibelstudiegruppen

Vi inleder med att fira en kort andakt i kyrkan. Därefter fikar vi tillsammans på Helgas kafé och sedan samtalar vi om olika frågor med Bibeln som utgångspunkt.

Kontakta Filip Dagerklint för mer information och anmälan. 

Pilgrimsvandra

Pilgrimsgruppen i Heliga Trefaldighetskyrkan träffas en gång i månaden. Vi vandrar främst  i Skånes vackra natur men kan ibland åka lite längre bort.  Det är en lisa för själen, vila i mental mening, något mer än vardagen, nytändning och otvungen samvaro säger medlemmarna i gruppen.

För mer information kontakta heligatrefaldighet.malmo@svenskakyrkan.se

Frågor om kristen tro

Kontakta någon av församlingens präster om du vill ha enskilt samtal om kristen tro eller om du kanske bär på tvivel. 

Kontakta prästerna i Heliga Trefaldighetskyrkan

  RELATERAD INFORMATION

  Döpas som vuxen

  Det finns ingen åldersgräns för dop

  I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

  En gång döpt, alltid döpt

  Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

  Frågor kring att döpas som vuxen

  För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.