En svart smides ljusbärare med tända böneljus.
Foto: Lennart Hamark

Bön

Bön är ett samtal med Gud. Samtala med Gud kan vi göra på många sätt och i olika sammanhang. På denna sida finner du olika sammanhang i Oxie där bönen har fokus. Du finner också olika sätt du kan be tillsammans med oss. Det finns också möjlighet till att skicka in din bön, så kan vi be tillsammans.

Bön i kyrkan

Ber gör vi ständigt i kyrkan. Bönen behöver inte ske i själva kyrkobyggnaden, utan den sker just där vi är. I alla våra gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning) ber vi. Vi ber i våra verksamheter, vi har olika former av andakter. Att sjunga är ett sätt att be. Mycket av det vi gör genomsyras av bön.

Egen bön i kyrkan

När kyrkan är öppen är du alltid välkommen in i kyrkan för bön och meditation. Det går bra att sitta ner i bänken eller knäböja vid altarringen. Känn dig fri att be på det sättet som du känner dig bekväm med.

Tända ljus

Du är välkommen in i våra kyrkor för att tända ljus i våra ljusbärare. Att tända ljus är ett sett att be genom att göra en handling. Ljusbäraren har i våra kyrkor blivit central i många människors bön och längtan. Här tänds ljus för hopp, en längtan och ett ljus för någon som har det svårt. Det tänds ljus för något som kan kännas tungt att bära. Man kan tända ljus för någon som dött som man saknar. Det går också bra att tända ljus när man är glad och tacksam.

När du tänder ett böneljus, behöver du inte formulera bönen med ord, utan Gud känner dina tankar. Ibland när vi är fyllda av sorg eller glädje kan det vara svårt att formulera sina tankar - då räcker det att du tänder ett ljus - Gud vet din bön ändå!

Det är gratis att tända böneljus, det kostar inget att be. Vill du ändå lämna en liten gåva i skålen vid ljusbäraren så går den gåvan till ACT Svenska kyrkan.

Förbönsbok

I Oxie kyrka finns det en förbönsbok. Du är välkommen in i kyrkan och skriva din bön i den boken. Boken finns i vänstra korsarmen i kyrkan. Du får gärna skriva din bön där. Men tänk på att vem som helst kan läsa vad du skriver. Genom att andra kan läsa vad du skriver, så kan de be tillsammans med dig om det du ber om.

Öppettider Oxie kyrka

Oxie kyrka är öppen, måndag till onsdag kl. 8-16. På torsdagar kl 8-18. På fredagar kl. 8-14. Kyrkan är också öppen i samband med kyrkliga handlingar och gudstänster. Vid andra tider, känn gärna på dörren - kyrkan kan vara öppen. Avikelser kan förekomma. Vill du vara på säkra sidan, är du välkommen att kontakta oss som jobbar i Oxie kyrka och bestämma tid.

Är det någon som spelar eller övar i kyrkan, är du ändå välkommen in! Du stör inte!

Enskild bön

Önskar du enskild bön tillsammans men präst eller diakon är du alltid välkommen att kontakta oss. Du finner kontaktuppgifterna här.

Bön vid speciella tillfällen

Önskar du bön vid speciella tillfällen  i livet. Är du alltid välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig med detta. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Har du inte möjlighet att komma till oss?

Då kommer vi gärna till dig! Var det längesedan du fick fira nattvarden, men har inte möjlighet att komma till oss, så kommer vi gärna till dig med bröd och vin och firar nattvard hemma hos dig. Konkta någon av prästerna i Oxie kyrka så hjälper vi dig.

Bikt

Bikten är en mjölighet för den enskilda människan att bekänna sina synder och få Guds förlåtelse. Bikten får tas emot av den som är behörig att utöva uppdraget som präst i Svenska kyrkan. Prästen har enligt bestämmelser i Kyrkoordningen för Svenska kyrkan aboslut tystnadsplikt för vad som yttras vid bikt eller enskild själavård. Det finns stöd för denna tystnadsplikt även i Sveriges Rikes lag. Bikt kan föregås av samtal. Prästen kan under samtalet eller i samband med bikten före avlösningen ge vägledning, uppmuntran och förmaning. Bikten ska ske enskilt och kärver en avskild plats. Biktens huvudpunkter är den biktandes bekännelse och prästens tillsägande av förlåtelse på Jesu Kristi uppdrag.

För bikt: kontakta någon av prästerna i Oxie kyrka.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Bönegruppen - vill du att någon ska be för dig?

I Oxie kyrka finns en bönegrupp som samlas 1 gång i veckan, på tisdagar, och ber personligt för dig och ditt böneämne. Du är anonym och vi handhar allt konfidentiellt. Önskar du kontakt lämnar du även namn och e-post i kommentarsfältet. När du skickar in detta formulär, går det till präst, som sedan tilldelar bönegruppen ditt böneämne.

Skulle du vilja vara en del av bönegruppen är du välkommen att kontakta personalen i Oxie kyrka som hjälper dig att förmedla kontakt med ansvarig för bönegruppen.

Svenska kyrkans bönewebb

På Svenska kyrkans bönewebb kan du tända ett virituellt böneljus. Du kan också skriva din bön som då publiceras på bönewebben. Du kommer till bönewebben genom att trycka på: Skriv en egen bön eller Tänd ett eget ljus.