Hyllie kyrka sett från gaveln

Hyllie kyrka

Gemenskap, enkelhet och sång präglar verksamheten i Hyllie kyrka. Här är trösklarna låga och alla är välkomna. I församlingen finns stora kontraster mellan socialt utsatta och socialt välmående områden och den diakonala insatsen är stor. Verksamheten Moment 22 är en del av den.

Läs Hyllie och S:t Mikaels kyrkors kyrkblad

AKTUELLT FRÅN HYLLIE KYRKA