Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravrättsinnehavare

På kyrkogårdarna i Lövånger tillhandahålls kistgravar och urngravar

Rätten till en gravplats upplåts till den som dödsboet, senast sex månader efter dödsfallet, till pastorsexpeditionen anmält som gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som får gravsättas och vem som har ansvaret för att graven vårdas i enlighet med det gravbrev som utfärdats. Gravrätten gäller i 25 år från senaste gravsättning och kan sedan som regel förlängas så länge gravplatsen vårdas.
Gravrättsinnehavaren har rätt, men inte skyldighet, att sätta upp en gravvård. De kan vara av olika typ och material och även gamla gravvårdar kan omarbetas. Gravvården ska dock först godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.
En kista eller urna får inte flyttas efter gravsättning så därför är det viktigt att valet av gravplats är väl genomtänkt.

Just nu söker vi gravrättsägare. Se lista.
Kontakta våra kyrkogårdsvaktmästare så kan de berätta vilka gravplatser som finns tillgängliga.

 

Jonas Gustafsson

Jonas Gustafsson

Lövångers församling

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare

Henrik  Persson

Henrik Persson

Lövångers församling

Kyrkogårdsvaktmästare