Blomrabatt
Foto: Iris Sjöström

Organisation

Svenska kyrkan och därmed även Lövångers församling är en demokratisk organisation. Lövångers församling utgör, tillsammans med Burträsks församling, ett pastorat. Alla medlemmar kan vara med och påverka församlingens/pastoratets verksamhet genom att gå och rösta i kyrkovalet.

Församlingsråd

I pastoratet utses ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har, tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherde ansvar för församlingens grundläggande uppgift, alltså gudstjänst, diakoni, mission och undervisning.

Monument utanför Annagården Lövånger

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Svenska kyrkan styrs av politiker som utses i direkta val där alla som är medlemmar i kyrkan har rätt att rösta. Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ.