Foto: Mona Davidsson

Act – tro genom handling

Den 5 maj, bytte Svenska kyrkans internationella arbete namn och blir Act Svenska kyrkan. Med tron som grund sätter vi människors lika värde och rättigheter i centrum.

Jesus, den gode herden, kom till jorden med budskapet om att Gud vill liv och liv i överflöd. Ingen ska hotas eller hånas, ingen ska dö av svält och ingen utsättas för slaveri. I Jesus fotspår vill vi som kyrka fortsätta värna varje människas rätt till ett värdigt liv.
- Man kan knappt gå en kilometer i den engelska naturen utan att stöta på får, säger komminister Teresia Derlén. Det är glada och nyfikna får, trygga i att deras herde tar hand om dem.
- Jesus talade ofta om sig som herden, den gode herden som känner omsorg om minsta lamm, och inte vill förlora ett endaste av sina får. Vi kan känna trygghet och glädje i att Gud har den omsorgen om oss.

Act Svenska kyrkan, den världsvida kyrkans hjälporganisation, når ut till de mest behövande jorden runt. Act ger oss möjlighet att gå i herdens fotspår och ha omsorg om varandra.
Act Svenska kyrkan hette tidigare Svenska kyrkans internationella arbete. Nytt namn och ny logotyp gäller från den 5 maj. Detta uppmärksammades i de svenska församlingarna både i och utanför Sverige.
Bland annat har ärkebiskop Antje Jackelén formulerat denna bön:

Evige Fader,
du har skapat allt på joden till att leva under samma himmel.
Till dig bär vi fram skapelsens våndor.
Vi ber om nåden att få göra gott,
som dina skapade medskapare.

Jesus Kristus, vår broder och räddare,
du lärde oss att se andras lidande framför deras synd.
Förbarma dig över din kyrka.
Gör oss känsliga för lidandet.
Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv,
med samma mänskliga rättigheter för alla.

Heliga Ande, modets och självbesinningens kraft,
du talar till våra samveten.
Trösta oss när vi lider och plågas av oro.
Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro.
Skapa om oss till att bli vad vi är:
en enda mänsklighet under samma himmel.
Amen

Därför byter vi namn till Act

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Just nu är 135 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd. Bakom varje siffra finns en människa.​
Act Svenska kyrkan är tro genom handling. Vi arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Och bärs av visionen om en växande folkrörelse. I Sverige finns vi runt om i församlingar och stift. Globalt har vi ett antal utsända medarbetare och samarbeten med lokala kyrkor och gräsrotsrörelser.
– Vår uppgift är att bygga ihop samhällen – i en tid av polarisering – och vi har kraft att mobilisera för att lyckas, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.
Söndagen 5 maj bytte vårt internationella arbete namn. Det som började med Svenska kyrkans mission i slutet av 1800-talet och Lutherhjälpen efter andra världskriget är nu Act Svenska kyrkan. 
Namnbytet är en del av en större satsning för att öka kännedomen om Svenska kyrkans internationella arbete.
–  Under de kommande åren behöver vi arbeta intensivt för att det viktiga arbete som vi gör ska bli mer känt. Det behövs för att öka engagemanget och insamlingen, så att vi kan fortsätta att försvara människors värdighet och rättigheter runt om i världen, säger Erik Lysén.​