Samtal

Dela livet i grupp eller enskilt.

Leva vidare-grupp

Församlingen bjuder några gånger om året in dem som förlorat sin partner till en samtalsgrupp som träffas vid sex tillfällen och samtalar tillsammans.

Kontakt: Präst Johan Lamberth 30 38 03

Samtal med präst och diakon

Församlingen finns för dig om du behöver självavård och stödsamtal, bikt, enskild nattvard och andlig vägledning. (Läs mer i foldern.)

Vid alla samtal och besök kan vi om Du vill be med och för Dig. Vi har tystnadsplikt.

 Välkommen att höra av Dig!