Meny

Knivsta pastorat ingår i Uppsala stift

Svenska kyrkan är indelad i tretton stift där samtliga ha var sin biskop. Uppsala stift omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland.

Så styrs Uppsala stift

Uppsala stift är unikt i Svenska kyrkan eftersom det sedan 1990 har två biskopar. Ärkebiskopen, Antje Jackelén, har ett särskilt ansvar på Svenska kyrkans nationella nivå men tjänstgör också i Uppsala stift. Dessutom finns en särskild stiftsbiskop som kallas biskopen i Uppsala stift, Ragnar Persenius.

De två biskoparna har pastoralt ansvar för olika delar av Uppsala stift. Det är biskop Ragnar Persenius som har det ansvaret för Lagunda församling och som genomförde en biskopsvisitation här år 2016.

Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som väljs i kyrkoval vart fjärde år. Stiftsfullmäktige utser stiftsstyrelsen och domkapitlet. Mer om vad de olika beslutande organen har för ansvar finns på sidan Så styrs stiftet.

Karta över Uppsala stift