Ärkebiskop Antje Jackelén

Ärkebiskopen har ett särskilt ansvar på Svenska kyrkans nationella nivå, men är också biskop i Uppsala stift.

Ärkebiskop Antje Jackelén.
Foto: Jan Nordén / IKON / Montage: Per Hård af Segerstad

Ärkebiskop Antje Jackelén har ett pastoralt område som omfattar Uppsala kontrakt med sammanlagt 6 församlingar. Ärkebiskopen är ordförande i domkapitlet och leder tillsammans med biskopen i Uppsala stift de årliga prostmötena samt präst- och diakonmöten.

På den här webbplatsen kan du läsa om det i ärkebiskopens arbete som direkt är relaterat till Uppsala stift. För ytterligare information hänvisar vi till ärkebiskopens hemsida.

Ett stift - två biskopar

Uppsala stift har sedan 1990 två biskopar. Ärkebiskopen har ett särskilt ansvar på Svenska kyrkans nationella nivå men tjänstgör också i Uppsala stift. Dessutom finns en särskild stiftsbiskop som kallas biskopen i Uppsala stift.

Svenska kyrkan har därmed 14 tjänstgörande biskopar i 13 stift. Antje Jackelén är ärkebiskop sedan juni 2014 och Karin Johannesson är biskop i Uppsala stift sedan mars 2019.