Bilden visa röda psalmböcker på en rad trästolar med flätad sits
Foto: Anke Decker

Begravning i Svenska kyrkans ordning

Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men har utrymme för komplettering.

Kyrkor och kapell för begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning:

Kalmar domkyrka                                                     S:t Johannes kyrka,

Heliga Korsets kyrka,                                                S:ta Birgitta kyrka

Två Systrars kapell                                                    Södra kapellet

Skogssalen                                                               Läs mer i foldern.

 Klockringning
• Inledningsmusik
• Extrasång/musik om så önskas
• Psalmsång
• Griftetal
• Bön
• Överlåtelsen, församlingen står upp. Prästen överlämnar stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet.
• Bibelläsning
• Psalmsång
• Begravningsbön
 •Herrens bön

Avslutning i kyrkan/kapellet
Vid kremation eller jordbegravning då kistan inte bärs ut till sänkning
• Psalmsång
• Avskedet, de församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de återtar sina platser.
• Slutbön
• Välsignelsen
• Extra sång/musik om så önskas.
• Avslutningsmusik
• Klockringning

Avslutning vid jordbegravning
• Välsignelsen
• Psalmsång
• Extra sång/musik om så önskas
• Kistan bärs ut under orgelmusik och möts eventuellt av klockringning. De församlade följer efter kistan till graven. De närmast anhöriga går närmast efter kistan.
• Kistan sänks i graven
• Avskedstagandet sker med blommor eller ord.
• Slutbön
• De anhöriga lämnar graven och övriga följer dem.
• Eventuell klockringning

 Vad gäller för musikanvändning under begravningsgudstjänsten? 

I Kalmar finns schemalagda begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning, på måndagar och fredagar. 

Välkommen att kontakta oss för frågor och bokning: