Foto: Magnus Aronson / Ikon

Internationellt

Kampen för alla människors lika värde behöver dig!

Järfälla församling är del av Act Svenska kyrkan, som ingår i Act Alliance - ett  globalt nätverk av trossamfund som arbetar för allas rätt till ett tryggt och värdigt liv.

Genom våra vänförsamlingar i Peeteli i Tallin, Estland och Kiwalaa, Tanzania kan vi också ge mer direkt och riktat stöd till människor i svåra livssituationer.

Och det kan du också! Läs mer om församlingarna nedan, betala in valfritt belopp till den församling du vill stötta, och fyll i och skriv ut ditt gåvobevis.

Betala in valfritt belopp till Lennart Ahlbäcks minnesfond på bankgironummer 5181-1768 eller till Swish 123 287 07 15.

Sedan kan du fylla i och skriva ut ditt gåvobevis!

Swisha valfritt belopp till 123 006 77 93 (mottagare: Järfälla församling). Skriv ”Kiwalaa” i meddelandefältet.

Sedan kan du fylla i och skriv ut ditt gåvobevis!

Peeteli kyrka, Tallin

Peeteli församling i Tallin, Estland

Vår vänförsamling i Estland. En fristad för Tallinns behövande.

Kiwalaa församling i Tanzania

Vår vänförsamling i Tanzania.

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Internationella gruppen i Järfälla församling är motorn för församlingens internationella arbete, och består av ombud för Svenska kyrkan i utlandet och internationella ombud, som är tillsatta av Kyrkofullmäktige

Gruppen träffas omkring fyra gånger per år, och arbetar främst inom tre områden: Svenska kyrkan i utlandet, våra vänförsamlingar i Estland och Tanzania, samt Svenska kyrkans årliga kampanjer vid jul och påsk. På hösten är Svenska kyrkan (och många andra kyrkor och organisationer) också med i Världens barns stora årliga insamling.

Vill du engagera dig i Internationella gruppen? Välkommen att höra av dig!