Foto: Magnus Aronson / Ikon

Internationellt

Varje människa är helig, med ett okränkbart människovärde. Därför har vi ett självklart uppdrag att arbeta för allas lika rättigheter, över alla gränser.

Act Svenska kyrkanär Svenska kyrkans internationella hjälparbete, och är en del av den globala ACT-alliansen, där mer än 150 kyrkor ingår. Act Svenska kyrkan samarbetar med organisationer som finns på plats före, under och efter en katastrof, och jobbar alltid tillsammans med dem som utsatts. Det humanitära arbetet utgår ifrån människors egen kraft att bygga en ny vardag, och har sin grund i vår identitet som kyrka i en världsvid gemenskap. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som lever i utsatthet, och vi vill stärka människors förmåga att själva förändra sin situation.

Ingen kan göra allt...

Idag lever många människor under mycket svåra förhållanden, och det är lätt att känna sig maktlös. Det är då det är viktigt att komma ihåg att vi är många som delar på uppdraget. När människor samlas kring något de brinner för blir helheten större än delarna, resultatet bättre, och vi kan ge varandra (och andra) både styrka och hopp.

...men alla kan göra något.

Internationella gruppen i Järfälla församling består av ombud för Svenska kyrkan i utlandet och internationella ombud, som är tillsatta av Kyrkofullmäktige. Gruppen är motorn för församlingens internationella arbete, och arbetar för att upprätthålla och öka det internationella engagemanget, informera om det internationella arbetet, samt driva och samordna församlingens insamlingsverksamhet.

Gruppen träffas omkring fyra gånger per år, och arbetar främst inom tre områden: Svenska kyrkan i utlandet, våra vänförsamlingar i Estland och Tanzania, samt våra olika insamlingskampanjer. De största återkommande insamlingarna är Svenska kyrkans samordnade kampanjer vid jul och påsk. På hösten är Svenska kyrkan (tillsammans med många andra kyrkor och organisationer) också delaktig i Världens barns stora årliga insamling.

Svenska kyrkan är också medlem i ACT alliance, ett världsomspännande nätverk av 144 olika kyrkor och organisationer som är verksamma i mer än hundra länder.

Du också!

Vill du engagera dig i Internationella gruppen? Du är varmt välkommen att höra av dig.

Peeteli kyrka, Tallin

Peeteli församling i Tallin, Estland

Vår vänförsamling i Estland. En fristad för Tallinns gatubarn.

Kiwalaa församling i Tanzania

Vår vänförsamling i Tanzania.