Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Järfälla församling Besöksadress: Kyrkvägen 8, 17746 Järfälla Postadress: Box 139, 17723 Järfälla Telefon:+46(8)58021800 E-post till Järfälla församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i Kyrkovalet vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige fattar beslut om budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, väljer revisorer och ledamöter i Kyrkoråd och valnämnd, samt beslutar i alla ärenden av principiell vikt. Kyrkofullmäktiges ledamöter väljs i Kyrkovalet vart fjärde år av de kyrkotillhöriga i församlingen.

Den innevarande mandatperioden är 2018-2021.

Ledamöter

Anita Gröning Persson (BorgA) ordförande
Birgitta Nilsson (S) 1:e vice ordförande
Robert Eklund (BorgA) 2:e vice ordförande
Eva Dazley (S)
Thomas Sundström (S)
Elisabeth Cedergren (S)
Dag Palm (S)
Eva Eklund (S)
Leif Nilsson (S)
Ingegerd Sundelönn (S)
Thomas Bergman (S)
Regina Afzelius (S)
Bo Jütterbock (S)
Peter Ulander (S)
Gunborg Irene Åstrand (S)
Björn Falkeblad (BorgA)
Lena Drevemo (BorgA)
Annika Lundström (BorgA)
Inger Kindgren (C)
Erik Östman (C)
Per Wallenthin (C)
Inge Gerremo (FISK)
Raili Buresund Ahlfors (FISK)
Anne-Marie Holm (FISK)
Roberth Wickström (KR)
Ronny Gildeskär (KR)
Elin Odesson (MPSK)
Johan Drevemo (POSK)
Gunilla Ivrell Jakobsson (POSK)
Jan H Jansson (POSK)
Bo Larsson (POSK)
Elisabeth Elmi (POSK)
Inger Thörn (POSK)
Sten Nordlander (POSK)
Björn Lindgren (SD)
Magnus Dahlberg (SD)
Marios Steggos (SD)
Mats Nord (SD)
Torbjörn Jönsson (SD) 

Ersättare

Rickard Dazley (S)
Johanna Larsson (S)
Irma Lindell Estun (S)
Chris Alm (S)
Tarja Aiga (S)
Christoffer Lidvall (S)
Göran Ersson (S)
Stefan Pettersson (BorgA)
Lars Friberg (BorgA)
Jan Westman (BorgA)
Doris Vesterlund (C)
Monica Serrander (C)
Bo Olsson (FISK)
Lars Markstedt (FISK)
Erik Jansson (KR)
Christer Lindblad (MPSK)
Ingrid Jansson (POSK)
Lars Landberg (POSK)
Birgit Nordlander (POSK)
Berit Landberg (POSK)