Foto: Magnus Aronson / Ikon

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i Kyrkovalet vart fjärde år.

kommande sammanträden för kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige fattar beslut om budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, väljer revisorer och ledamöter i Kyrkoråd och valnämnd, samt beslutar i alla ärenden av principiell vikt. Kyrkofullmäktiges ledamöter väljs i Kyrkovalet vart fjärde år av de kyrkotillhöriga i församlingen.

Den innevarande mandatperioden är 2022-2025.  

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 

Ledamöter

Eva Dazley 
Thomas Sundström 
Birgitta Nilsson 
Dag Palm 
Irma Lindell Estun
Christer Lindblad
Elisabeth Cedergren
Peter Ulander 
Eva Eklund 
Hans Holmberg
Linnea lkpo
Richard Dazley
Mathilda Stenbäck
Christopher Lindvall
Katrin Eggers  

Ersättare

Peder Norling
Kristina Ahlqvist
Göran Ersson 
Eva Norling 
Bo Rönngren 
Regina Afzelius 
Bo Jüterbock 
Solveig Byberg 

Borgerligt alternativ

Ledamöter

Björn Falkeblad 
Annika Lundström 
Sabina Gudmundsson 
Anita Gröning Persson 

Ersättare

Lena Drevemo 
Lars Friberg

Centerpartiet

Ledamöter

Margareta Sjöström 
Mikael Rörseth  

Ersättare

Ulf Malmström 
Per Wallenthin 

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)

Ledamöter

Inge Gerremo 
Anne-Marie Holm

Ersättare

Bo Olsson 
Lars Markstedt 

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Ledamöter

Ronny Gilderskär

Ersättare 

Roberth Wickström 
Anders Karpesjö 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk)

Ledamöter 

Bo Larsson 
Elisabeth Elmi 
Dilip Lagevik 
Inger Thöm 
Inger Kindgren 
Monica Serrander
Doris Vesterlund
Gunilla lvrell Jakobsson
Sten Nordlander 
Jan H Jansson

Ersättare

Birgit Nordlander
Ragnhild Hedman
Carina Brogstam 
Maria Petersson 
Karin Gärdin 

Sverigedemokraterna

Ledamöter

Stefan Pettersson 
Jolin Berg 
Hans Andersson

Ersättare

Markus Jonsson

Ledamöter utan nomineringsgruppstillhörighet

Wilhelm Eriksson 
Björn Lindgren