Foto: Magnus Aronson / Ikon

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i Kyrkovalet vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige fattar beslut om budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, väljer revisorer och ledamöter i Kyrkoråd och valnämnd, samt beslutar i alla ärenden av principiell vikt. Kyrkofullmäktiges ledamöter väljs i Kyrkovalet vart fjärde år av de kyrkotillhöriga i församlingen.

Den innevarande mandatperioden är 2018-2021.

Ledamöter

Anita Gröning Persson (BorgA) ordförande
Birgitta Nilsson (S) 1:e vice ordförande
Robert Eklund (BorgA) 2:e vice ordförande
Eva Dazley (S)
Thomas Sundström (S)
Elisabeth Cedergren (S)
Dag Palm (S)
Eva Eklund (S)
Leif Nilsson (S)
Ingegerd Sundelönn (S)
Thomas Bergman (S)
Regina Afzelius (S)
Bo Jütterbock (S)
Peter Ulander (S)
Gunborg Irene Åstrand (S)
Björn Falkeblad (BorgA)
Lena Drevemo (BorgA)
Annika Lundström (BorgA)
Inger Kindgren (C)
Erik Östman (C)
Per Wallenthin (C)
Inge Gerremo (FISK)
Raili Buresund Ahlfors (FISK)
Anne-Marie Holm (FISK)
Roberth Wickström (KR)
Ronny Gildeskär (KR)
Elin Odesson (MPSK)
Johan Drevemo (POSK)
Gunilla Ivrell Jakobsson (POSK)
Jan H Jansson (POSK)
Bo Larsson (POSK)
Elisabeth Elmi (POSK)
Inger Thörn (POSK)
Sten Nordlander (POSK)
Björn Lindgren (SD)
Magnus Dahlberg (SD)
Mats Nord (SD)
Torbjörn Jönsson (SD) 
Marios Steggos (oberoende)

Ersättare

Rickard Dazley (S)
Johanna Larsson (S)
Irma Lindell Estun (S)
Chris Alm (S)
Tarja Aiga (S)
Christoffer Lidvall (S)
Göran Ersson (S)
Stefan Pettersson (BorgA)
Lars Friberg (BorgA)
Jan Westman (BorgA)
Doris Vesterlund (C)
Monica Serrander (C)
Bo Olsson (FISK)
Lars Markstedt (FISK)
Erik Jansson (KR)
Christer Lindblad (MPSK)
Ingrid Jansson (POSK)
Lars Landberg (POSK)
Birgit Nordlander (POSK)
Berit Landberg (POSK)