Järfälla församling

Prata med oss

Kontakt

Järfälla församling Besöksadress: Vasavägen 25, 17756 Järfälla Postadress: Box 139, 17723 Järfälla Telefon: +46(8)58021800 E-post till Järfälla församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i Kyrkovalet vart fjärde år.


Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige fattar beslut om budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, väljer revisorer och ledamöter i Kyrkoråd och valnämnd, samt beslutar i alla ärenden av principiell vikt. Kyrkofullmäktiges ledamöter väljs i Kyrkovalet vart fjärde år av de kyrkotillhöriga i församlingen.

Den innevarande mandatperioden är 2013-2017.

Ledamöter

Björn Falkeblad (BorgA) Ålderspresident
Johan Drevemo (POSK) Ordförande
Robert Eklund (BorgA) vice ordförande
Birgitta Nilsson (S) 2:e vice ordförande
Anita Gröning Persson (BorgA)
Lena Drevemo (BorgA)
Arne Vallqvist (BorgA)
Monica Andersson (BorgA)
Stefan Pettersson (BorgA)
Per Wallenthin (C)
Inger Kindgren (C)
Raili Buresund Ahlfors (FiSK)
Inge Gerremo (FiSK)
Anne-Marie Holm (FiSK)
Georgios Makris (KD)
Roberth Wickström (KD)
Gerd Lisbeth Holmgren (KD)
Ronny Gilderskär (KD)
Elin Odesson (MPSK)
Eva Brandorf Helsing (POSK)
Bo Larsson (POSK)
Per-Olov Berglund (POSK)
Elisabeth Elmi (POSK)
Sten Nordlander (POSK)
Inger Thörn (POSK)
Gunnar Linnarsson (POSK)
Eva Dazley (S)
Thomas Sundström (S)
Birgitta Ohlsson (S)
Eric Dazley (S)
Elisabeth Cedergren (S)
Leif Nilsson (S)
Eva Eklund (S)
Lars Block (S)
Regina Afzelius (S)
Bo Jüterbock (S)
Susanne Axelsson (S)
Dag Palm (S)

ersättare

Lars Friberg (BorgA)
Björn Erik Friberg (BorgA)
Dilip Lagevik (BorgA)
Jan Westman (BorgA)
Erik Östman (C)
Monica Serrander (C)
Bo Olsson (FiSK)
Maria Kristina Sundqvist Westerdahl (FiSK)
Ingrid Margaretha Olofsson (KD)
Anders Karpesjö (KD)
Gunilla Ivrell Jakobsson (POSK)
Jan H Jansson (POSK)
Lars Landberg (POSK)
Berit Landberg (POSK)
Ingegerd Helena Sundelönn (S)
Sonja Valborg Ärfström (S)
Tarja Joki Aiga (S)
Björn Larsson (S)
Johanna Maria Larsson (S)
Siv Gunnel Magnusson  (S) 
Thomas Bergman (S)

Sekreterare: Kristina Ylinen