Foto: Magnus Aronson / Ikon

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i Kyrkovalet vart fjärde år.

kommande sammanträden i kyrkofullmäktige

Alla sammanträden är på måndagar kl 19.30 i Församlingshemmet vid Järfälla kyrka, Barkarby.

  • 22 maj  
  • 23 oktober

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige fattar beslut om budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, väljer revisorer och ledamöter i Kyrkoråd och valnämnd, samt beslutar i alla ärenden av principiell vikt. Kyrkofullmäktiges ledamöter väljs i Kyrkovalet vart fjärde år av de kyrkotillhöriga i församlingen.

Den innevarande mandatperioden är 2022-2025.  

Presidium

Anita Gröning Persson (BorgA), ordförande
Irma Lindell Estun (S), 1:a vice ordförande
Elisabeth Elmi (POSK), 2:a vice ordförande

Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)

Ledamöter

Eva Dazley 
Thomas Sundström 
Birgitta Nilsson 
Dag Palm 
Christer Lindblad
Elisabeth Cedergren
Peter Ulander 
Eva Eklund 
Hans Holmberg
Linnea lkpo
Richard Dazley
Christopher Lindvall
Peder Norling
Kristina Ahlqvist

Ersättare

Göran Ersson
Eva Norling
Bo Rönngren
Regina Afzelius
Bo Jüterbock
Solveig Byberg
Christopfer Gummesson
Nora Frögren

Borgerligt alternativ (BorgA)

Ledamöter

Björn Falkeblad 
Annika Lundström 
Sabina Gudmundsson 

Ersättare

Lena Drevemo 
Lars Friberg

Centerpartiet (C)

Ledamöter

Mikael Rörseth  
Ulf Malmström

Ersättare

Per Wallenthin
Sten Erik Östman 

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)

Ledamöter

Inge Gerremo 
Anne-Marie Holm

Ersättare

Lars Markstedt
Maj Rose-Marie Bergstig 

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)

Ledamöter

Ronny Gilderskär

Ersättare 

Roberth Wickström 
Anders Karpesjö 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Ledamöter 

Bo Larsson 
Dilip Lagevik  
Inger Kindgren 
Monica Serrander
Doris Vesterlund
Gunilla lvrell Jakobsson
Sten Nordlander 
Jan H Jansson
Birgit Nordlander

Ersättare

Ragnhild Hedman
Carina Brogstam 
Maria Petersson Spiridopoulos
Karin Gärdin 

Sverigedemokraterna (SD)

Ledamöter

Stefan Pettersson 
Jolin Berg 
Hans Andersson
Markus Jonsson

Ersättare

-

Ledamöter utan nomineringsgruppstillhörighet

Wilhelm Eriksson