Internationella gruppen Act

Svenska kyrkans biståndsorganisation, Act startar en lokal grupp
i pastoratet som ska arbeta med internationella frågor, hållbarhet
och rättvisa. Gruppen blir en kreativ mötesplats för oss som vill skapa förändring, där allas bidrag är betydelsefulla. Alla åldrar är välkomna!

Internationella gruppen arbetar för hela världen!

Internationella gruppen ska med gemensamma krafter driva olika evenemang för att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. Internationella gruppen omfattar också SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, och har en viktig uppgift i att sprida information om SKUT:s verksamhet.

Varmt välkommen med bidrag, stort eller litet, till denna viktiga verksamhet!  Vill du veta mer är du välkommen att kontakta diakon Charlotte Bergman. 

 
ansikte dolt bakom ett tunnt tyg

Så arbetar vi mot skuggpandemin

Samtidigt som insatser för att motverka spridningen av covid-19 görs måste vi arbeta för att stoppa den växande skuggpandemin. Hunger och våld ökar i skuggan av pandemin. Din gåva gör skillnad.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.