Detta bidrar du till som medlem

Tack för att du är medlem i Svenska kyrkan. Du är del av något större. Här kan du läsa om vad du bidrar till genom ditt medlemskap.

Fem viktiga områden som du bidrar till

Genom ditt medlemskap i Svenska kyrkan gör du mycket gott för andra. Du bidrar till att göra Hägersten till ett starkare lokalsamhälle. Och du möjliggör stöd och hjälp för människor i hela Stockholm, Sverige och världen.

1. Du möjliggör betydelsefull verksamhet

Som medlem möjliggör du viktig verksamhet i Hägersten – för exempelvis barn och familj, ungdomar, daglediga och äldre. Läs mer här.

2. Du stödjer människor i behov

Genom kyrkans sociala omsorg stödjer du människor i behov – lokalt, såväl som i hela Stockholm och Sverige. Läs mer här.

3. Du bidrar till ett rikt musikliv

Som medlem möjliggör du många konserter i Hägersten och flera körer för barn, ungdomar och vuxna. Läs mer här.

4. Du hjälper till att bevara kyrkorna

Som medlem hjälper du till att bevara kyrkorna i Hägersten och i hela Sverige. Kyrkobyggnaderna är viktiga samlingslokaler och del av vårt gemensamma kulturarv. Läs mer här.

5. Tillsammans arbetar vi för människor över hela världen

Genom Act Svenska kyrkan bidrar du till internationell bistånds- och utvecklingsverksamhet. Act Svenska kyrkan arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt vid katastrofer. Läs mer här.

Fyll i blankett om medlemskap

Är du inte medlem, men vill bli det? Du är välkommen! Här fyller du i en enkel blankett, som du skriver ut och skickar in per post.

Fyll i blanketten här

Du möjliggör betydelsefull verksamhet

Som medlem i Svenska kyrkan möjliggör du viktig verksamhet lokalt i Hägersten. Verksamheterna är öppna för alla, och allra oftast kostnadsfria. Du hittar viktig verksamhet i alla våra fyra kyrkor; Uppenbarelsekyrkan, Gröndals kyrka, Mälarhöjdens kyrka och Kvarterskyrkan på kajen.

Ett starkare Hägersten – Tio exempel på viktig verksamhet i lokalsamhället

 1. Mötesplatser för barn och familj. I Svenska kyrkan Hägersten finns öppen förskola, samtalsgrupper för ensamstående föräldrar, barnkörer och olika aktivitetsgrupper.
 2. Kyrkans sociala omsorg – Diakoni. I Svenska kyrkan Hägersten ger diakoner samtalsstöd. De ledsagar människor i kontakt med socialtjänsten. Exempelvis vid ekonomisk utsatthet eller våld i nära relationer. De gör också hem- och sjukhusbesök och följer med när polisen lämnar dödsbud.
 3. Ett vibrerande körliv. I Svenska kyrkan Hägersten kan du sjunga i flera olika körer. Både som vuxen, ungdom och som barn –  här finns hela 13 barnkörer, 3 ungdomskörer och 8 vuxenkörer. Totalt deltar omkring 550 församlingsbor varje vecka i körövningar.
 4. Ungdomsverksamhet som stärker självkänslan. I Svenska kyrkan Hägersten finns flera konfirmationsgrupper där du som ungdom kan lära känna både dig själv och andra på ett djupare plan. Efter konfirmation kan du gå vidare till ledarutbildning, för att utveckla ditt ledarskap och själv bli ledare i ungdomsverksamheten. Varje år deltar närmare 280 ungdomar regelbundet i verksamheten (konfirmation, ungdomsläger, ungdomskvällar, ungdomskörer och ledarutbildning).
 5. Mötesplatser på dagtid. I Svenska kyrkan Hägersten kan du som är dagledig på vardagar hitta flera mötesplatser som fungerar som ett steg ur ensamhet, en möjlighet att bygga nya sociala nätverk, eller en plats för meningsfulla aktiviteter.
 6. Hälsa för själen. I Svenska kyrkan Hägersten kan du hitta stillhet, motverka stress och nå andlig fördjupning. Till exempel via retreat, meditation och pilgrimsvandringar. Eller via gudstjänster och andakter. Kyrkan är en oas för själen.
 7. När du behöver bearbeta sorg. I Svenska kyrkan i Hägersten anordnar vi regelbundet samtalsgrupper vid sorg. Här finns samtalsgrupper både dagtid och kvällstid.
 8. Konserter som berör. I Svenska kyrkan i Hägersten arrangeras många fantastiska konserter och musikhändelser.
 9. Kultur som vidgar förståelsen. I församlingen hittar du också intressanta föredrag och andra kulturevenemang.
 10. Gudstjänster där alla är välkomna. Varje söndag, och flera vardagar i veckan, är det gudstjänst i våra kyrkor. Detta är tillfällen till samhörighet, sång, bön, stillhet och reflektion. Och varje kyrkkaffe är ett socialt tillfälle och ett andningshål.
Sångstund i Svandammsparken i Midsommarkransen. Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Inget av det kyrkan gör skulle vara möjligt utan dig som är medlem. Du bidrar till mycket gott för människor – i Hägersten, såväl som i Stockholm, Sverige och internationellt.

Svenska kyrkan Hägersten vill finnas till hands när människor hamnar i kris.

Diakon Sara Power i samtal i Gröndals kyrka. Foto: JockPetter Sönnfors

Du stödjer människor i behov

Genom kyrkans sociala omsorg stödjer du människor i behov – lokalt, såväl som i hela Stockholm och Sverige.

I Svenska kyrkan Hägersten kan församlingsbor ta del av enskilda samtal, gruppsamtal vid sorgebearbetning, och ekonomiska stödsamtal. Alla medlemmar kan även boka samtal hos Kyrkans familjerådgivning till låga priser. Dessutom finns flera mötesplatser, för exempelvis äldre och daglediga.

Svenska kyrkan Hägersten vill finnas till hands när människor hamnar i kris. Här ska församlingsbor kunna få stöd när de behöver. Kyrkan är en av få öppna platser i samhället som inte kräver en motprestation. Hit ska alla vara välkomna. Här ska du kunna andas lite lättare. I kyrkan ska du helt enkelt få vara som du är.

Din medlemsavgift bidrar också till kyrkans sociala omsorg i hela Stockholm och Sverige.

Här hittar du verksamheter inom kyrkans sociala omsorg i Hägersten.
Läs mer om diakonin, kyrkans sociala omsorg, på Svenska kyrkans nationella sidor.

Omkring 600 församlingsbor deltar varje vecka i körövningar.

En blandad kyrkokör i matchande blå färger sjunger i Uppsala domkyrka.
Kören Hägersten A Cappella, en av många körer i Svenska kyrkan Hägersten. Foto: Magnus Aronson /Ikon

Du bidrar till ett rikt musikliv

Du som är medlem möjliggör många starka konsertupplevelser under hela året. I Svenska kyrkan Hägersten arrangeras konserter i alla fyra kyrkor – allt från barnkörskonserter, till lunchkonserter och stora klassiska körverk.

I våra kyrkor hittar du också flera körer – hela 13 barnkörer, 3 ungdomskörer och 8 vuxenkörer. Som medlem bidrar du till ett vibrerande körliv. Omkring 600 församlingsbor deltar varje vecka i körövningar. Då fylls kyrkorna av sång, kamratskap, glädje och endorfiner. Forskning visar att körsång är bra för både kropp och själ. Hjärnan utvecklas och vi mår bra av att sjunga i grupp.

Gemensamt för både konserter och körövningar är att det handlar om musik med passion. I Svenska kyrkan Hägersten finns många som brinner för musiken. Både deltagare och ledare känner ett stort engagemang.

Musik kan slå an många strängar inom oss, och vara en andlig upplevelse. Musik har också en tydlig social aspekt. Många relationer i våra liv får näring via musiken. Musik spelar en stor roll när vi bygger vår identitet och samhörighet med andra. Därför är våra kyrkor fyllda med musik.

Här hittar du aktuella konserter i församlingen.
Läs mer om våra körer här.

Kyrkorna fylls med liv och mening av dig och andra församlingsbor.

Uppenbarelsekyrkan i Aspudden/Midsommarkransen. Foto: Bert Leandersson /Ikon

Du hjälper till att bevara kyrkorna

Du som är medlem bidrar till att hålla kyrkobyggnaderna ändamålsenliga och i bra skick – i Hägersten såväl som i hela Sverige. Kyrkobyggnaderna är viktiga samlingslokaler, och del av vårt gemensamma kulturarv.

Kyrkorna ligger ofta på centrala platser i lokalsamhället. I Svenska kyrkan Hägersten hittar du fyra kyrkor med olika uttryck och karaktär. Uppenbarelsekyrkan i Aspudden/Midsommarkransen, kyrkorna i Gröndal och Mälarhöjden, samt Kvarterskyrkan på kajen vid Liljeholmskajen.

Kyrkorna fylls med liv och mening av dig och andra församlingsbor. Få platser i samhället rymmer så mycket som kyrkan. De stora existentiella upplevelserna lyfts fram vid begravning och dop. Från sorg och avsked till lycka och födelse. Alla känslor får finnas sida vid sida.

Här finns verksamheter för barn och familj, ungdomar och äldre. Här kan vi känna samhörighet, mening, tvivel, ilska, och uttrycka olika åsikter. Kort sagt, kyrkan rymmer hela livet. 

Här kan du läsa mer om våra kyrkobyggnader i Svenska kyrkan Hägersten.

Att alltid stå upp för människovärdet är en självklarhet i vår kristna tro.

Act Svenska kyrkan kämpar för alla människors rätt till ett värdigt liv. Foto: Kata Palasi /Ikon

Tillsammans arbetar vi för människor över hela världen

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till att att människor får det bättre runt om i världen.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt vid katastrofer. Sammanlagt stödjer vi över 300 projekt i ett 40-tal länder. Tack vare lokala samarbeten är arbetet effektivt och handlingskraftigt.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds ser verkligheten olika ut. Det kan vi aldrig acceptera. Tillsammans kämpar för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Religion har i stora delar av världen makt och inflytande över såväl människors värderingar och agerande som samhällens normer och attityder. Tro och religiösa övertygelser kan användas för att vägleda, befria och trösta, men tyvärr också förtrycka, stigmatisera och utnyttja människors sårbarhet.

Därför har vi som kyrka ett särskilt ansvar att kämpa för jämlikhet och jämställdhet. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och lokala aktörer för att identifiera och stärka trostolkningar och traditioner som bidrar positivt till människors och samhällens utveckling, samt vågar utmana och ifrågasätta de som inte gör det. Att alltid stå upp för människovärdet är en självklarhet i vår kristna tro.
 
 Se mer om Act Svenska kyrkan.

Din medlemsavgift bidrar till mycket

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du medlemsavgift, så kallad kyrkoavgift. Med kyrkoavgiften stödjer du Svenska kyrkans insatser. Främst lokalt i Hägersten, men också ute i landet såväl som internationellt.

Du betalar 76 öre per skattad hundralapp

Svenska kyrkan Hägersten har en låg kyrkoavgift i jämförelse med många andra församlingar. Den är 73,5 öre, plus 2,5 öre till Stockholms stift. Det blir totalt 76 öre per skattade 100 kronor.

Räkna ut din kyrkoavgift här nedan.

Vad tycker medlemmarna?

Medlemsröster om Svenska kyrkan Hägersten

Hur uppfattar medlemmarna Svenska kyrkan? Här får du träffa flera medlemmar som bor i Hägersten. Läs vad de tycker och tänker.

Läs mer om medlemskapet

Bli medlem

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till ett starkare lokalsamhälle i Hägersten. Du stödjer viktig verksamhet för barn, ungdomar och äldre. Du bidrar också till Svenska kyrkan ute i landet och till livsviktiga insatser internationellt. Fyll i blankett om medlemskap här.

Läs mer om medlemskapet på Svenska kyrkans nationella sidor

En kvinna står utomhus och spelar gitarr för en grupp barn.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.

Läs mer om Svenska kyrkan Hägersten

Vad vill vi åstadkomma?

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en viktig del i människors liv. Med ett stort engagemang för medmänniskan och skapelsen. Här kan du läsa mer om oss.

En man från Svenska kyrkan lämnar en matkasse till en äldre dam vid ytterdörren.

Bli volontär

Som volontär i Svenska kyrkan Hägersten bidrar du till ett viktigt arbete för barn, ungdomar och äldre. Lokalt i Hägersten. Du behövs!

Läs om Svenska kyrkans arbete på de nationella sidorna

En kvinnlig diakon pratar med ungdomar utomhus en sommardag.

Vårt arbete

Jesus visade hur han vill att vi lever och hur vi ska vara mot varandra och skapelsen. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans arbete idag.

En person hjälper ett barn att tända ett ljus.

Få hjälp och stöd

Välkommen att kontakta Svenska kyrkan när du behöver någon att prata med. I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem.

Läs om kristen tro på de nationella sidorna

En man sitter i bilen med händerna knäppta på ratten.

Sök din tro

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill göra andliga upptäckter och undrar över livet som kristen.

Har du frågor om medlemskapet? Kontakta oss.

Telefonväxeln och församlingsexpeditionen

Du når oss via telefonväxeln 08-685 30 00, eller via e-post hagersten.info@svenskakyrkan.se.

 • Telefonväxeln är öppen följande tider: 
  Måndagar, tisdagar, torsdagar kl. 09.00–12.00 och 13.00–15.00.
  Onsdagar kl. 09.00–12.00 och 14.00–15.00.
  Fredagar kl. 09.00–12.00.
  Vid röda dagar är växeln i regel stängd.
  Sommartid, 1/6–31/8, är växeln öppen måndag–fredag kl. 09.00–12.00.
 • Församlingsexpeditionen i Uppenbarelsekyrkan är öppen måndag–fredag kl. 09.00–12.00.
  Besöksadress: Bäckvägen 34
  Postadress: Svenska kyrkan Hägersten,
  Bäckvägen 34, 126 47 Hägersten