Samtal och stöd

I Svenska kyrkan Hägersten kan du få enskilda samtal med präst, diakon eller med Kyrkans familjerådgivning. Du kan få ekonomiska stödsamtal, samt hitta mötesplatser som sorgegrupper och språkcafé.

Behöver du någon att prata med?

Enskilda samtal

Behöver du någon att prata med? I Svenska kyrkan Hägersten kan du få enskilda samtal med präst eller diakon. Du kan också få parsamtal i Kyrkans familjerådgivning.

Få ekonomiskt stödsamtal eller hitta din mötesplats

Ekonomiska stödsamtal

Om du har problem i din privatekonomi så kan vi stödja dig att hitta vidare hjälp. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med stiftelser och fonder.

En rödhårig person och en person i slöja pratar över en kopp kaffe.

Mötesplatser

I Svenska kyrkan Hägersten finns flera viktiga mötesplatser. Exempelvis sorgegrupper och språkcafé, samt grupper för ensamtående föräldrar, funktionsvarierade, och daglediga. Här hittar du också möjligheter till retreat, meditation och andlig fördjupning.

Vid olycka på skola – Kontakta oss

Vid olyckor eller svåra händelser på skolor kan Svenska kyrkan Hägersten ge stöd – på plats i skolan och utifrån ert behov. Vi har präster, diakoner och pedagoger i alla våra kyrkor.

Uppenbarelsekyrkan – Richard Rejsjö, 08-685 30 32 
Gröndals kyrka och Kvarterskyrkan – Evamaria Lund, 08-685 30 06
Mälarhöjdens kyrka – Magnus Fjelkman, 08-685 30 62

Hitta din mötesplats

Två vita stenar med texterna Saknar dej och Pappa ligger på en gravsten.

Samtal om sorg

Har du förlorat en anhörig eller vän genom dödsfall? Att kunna dela dina erfarenheter kan vara till stort stöd. Delta i en samtalsgrupp där vi pratar om allt som kan komma upp i en sorgeprocess. Obs, höstens grupper är fullbokade.

En rödhårig person och en person i slöja pratar över en kopp kaffe.

Språkcafé med läxläsning och bostadssök

Här kan du öva svenska. Samt få stöd i att söka bostad och läsa läxor. Vi träffas på SHIS-boendet Bjällerkransen i Västertorp.

En liten flicka sitter på golvet framför sin mamma som håller i hennes händer.

Ensamstående föräldrar med barn

Vi träffas i Gröndals kyrka. Här kan du samtala med andra ensamstående föräldrar. Och få en fin stund med ditt barn. Öppet för föräldrar med barn i alla åldrar.

Kamratklubben

För dig med funktionsvariation. Vi träffas och har olika teman samt sjunger, fikar och skrattar tillsammans. Vi avslutar med andakt med ljuständning i kyrkorummet.

Öppet café på kajen

Ett häng för alla åldrar! Caféet där det alltid finns någon att prata med, vi fikar och har fin gemenskap. Missa inte rytmiksamlingarna för alla vuxna och barn, eller lunchandakterna. Öppet fyra dagar i veckan.

En skylt med texten Öppet hänger på en stolpe utomhus.

Öppet hus

Välkommen till samvaro och gemenskap. Öppet hus passar för dig som är dagledig. Vi träffas i Uppenbarelsekyrkan samt i kyrkorna i Gröndal och Mälarhöjden

Trivselträff i Mälarhöjden

Samling runt kaffebordet i Mälarhöjdens kyrka. Här samtalar vi och stöttar varandra. Välkommen!

Promenad och sopplunch

Friskvård och social samvaro i ett. Vi promenerar både från Axelsberg och Västertorp. Vi äter lunch tillsammans vid vårt promenadmål Mälarhöjdens kyrka.

Om diakoni

En kvinnlig diakon samtalar med någon vid fikabordet.

Diakoni – Kyrkans sociala omsorg

”Varje kristen och varje församling har till uppgift att i sitt bemötande av andra och i sin livshållning visa kärlek och omsorg om medmänniskan och skapelsen.” – ur Vägledning för diakoni

Diakon Svante: “Man kan se att folk mår bättre efter ett samtal”

Svante Talltorp är en av sju diakoner i Svenska kyrkan Hägersten. Även om enskilda samtal upptar större delen av hans arbetstid är även kontakter med socialtjänst, vård och polis en stor del av arbetet.

När livet känns svårt

Få hjälp och stöd

Du är inte ensam i sorgen

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.