Foto: Alex Giacomini /Ikon

Av fri vilja på fri tid på 2020-talet

Efter drygt 20 år är det dags att följa upp studien Av fri vilja – på fri tid. Syftet med denna studie är att belysa ideellt engagemang inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, men också hur anställda ser på detta.

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys genomför just nu ett forskningsprojekt i samarbete med alla stift i Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, EFS Västerbotten och Ideellt forum. Resultatet kommer att slutredovisas under våren 2022.

Syftet med studien är att belysa ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet utifrån vad den som arbetar i kyrkan på sin fritid tycker. Motsvarande studie gjordes redan 1998, då Göteborg var ett av de fyra stift som ingick, och den gav viktig vägledning till hur Svenska kyrkan har arbetat med att stödja ideella insatser sedan början av 2000-talet.

Genom att replikera den tidigare studien vill vi visa på förändringar som har skett hos de som är ideellt aktiva i Svenska kyrkan idag, men också hur församlingarna har förändrats i sitt förhållningssätt och organisation till de som är ideella. I studien ingår en enkätundersökning som vänder sig till ideella medarbetare och församlingsanställda i nio stift. ​