Musik vid helgsmål - Femte söndagen i påsktiden "Att växa i tro"

Lördag 14 maj 18.00 (endast digitalt)

Marcus Edgar, piano
Gordon Bjurbo, textläsning
Hella Linander, präst