Foto: Martin Mattsson

Gravskick

På Gävles tre kyrkogårdar finns det flera olika gravskick att välja på

MINNESLUND

En gemensam och anonym gravplats. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.

ALLMÄN URNLUND

En urngrav med plats för två urnor och en liggande gravsten. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.

TRADITIONELL GRAV

Avsedd för kistor och/eller urnor. Passar för dig som önskar valfrihet gällande storlek, utformning och skötsel. På Skogskyrkogården finns det också ett område anpassat för muslimska gravsättningar.

SKOGSKOLUMBARIET

Är en begravningsplats där urnorna förvaras i nischer med plats för två urnor. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.

FOSTERLUND

På Gamla kyrkogården finns en plats som kallas fosterlunden. Det är en gammal grav som är omgiven av ett gjutjärnsstaket. Denna plats iordningsställdes för flera år sedan, då efterfrågan blev större om en särskild plats att gravsätta foster.
Föräldrar eller andra får inte vara med när fostret gravsätts utan kan sedan besöka fosterlunden efter gravsättning.

Muslimskt gravområde

På Skogskyrkogården finns det ett område med särskilda gravplatser anpassade för gravsättning enligt muslimsk tradition.