Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården

Västra vägen, Gävle (mitt emot sjukhuset)

1808 invigdes vad vi i dag kallar Gamla Kyrkogården i anslutning till Boulognerskogen, mellan ån och vägen till Valbo.

På kyrkogården kan man se 200 år av Gävles historia avspeglad i de stora köpmanssläkternas gravmonument, samt i spåren av fattigmansgravarna. Gångarna är raka, breda och kantade av alléträd. Gravkvarteren är strikta och har ofta stora och pampiga gravvårdar.

På Gamla kyrkogården finns 5.000 gravplatser varav 4.000 är kistgravar. Här finns också en fostergravplats som kom till efter önskemål från föräldrar som mist sina ofullgångna barn.

Alternativ för gravsättning - Gamla kyrkogården

TRADITIONELL GRAV

Avsedd för kistor och/eller urnor. Passar för dig som önskar valfrihet gällande storlek, utformning och skötsel. På Skogskyrkogården finns det också ett område anpassat för muslimska gravsättningar.

FOSTERLUND

I Svenska kyrkan i Gävle, på Gamla kyrkogården finns en plats som kallas fosterlunden. Det är en gammal grav som är omgiven av ett gjutjärnsstaket. Denna plats iordningsställdes för flera år sedan, då efterfrågan blev större om en särskild plats att gravsätta foster.
Föräldrar eller andra får inte vara med när fostret gravsätts utan kan sedan besöka fosterlunden efter gravsättning.