Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bomhus kyrkogård

Holmsundsallén, Gävle Bredvid Bomhus kyrka hittar du Bomhus kyrkogård där du finner både dåtid, nutid och framtid.

Kyrkogården invigdes 1919 men har en gammal vikingagrav, ett stenröse, som är drygt 1.500 år äldre än kyrkgården i övrigt. Karaktären är en mindre stadsdelskyrkogård som ligger runt en kyrka och är en kyrkogård i dess rätta bemärkelse. Genom sin kupering ger den ett omväxlande intryck. Gravkvarter och gravplatser är huvudsak anlagda i gräs.
En skulptur av konstnären Hans Limbus Tjörneryd finns i kyrkogårdens minneslund.
Kyrkogården kan sägas symbolisera dåtid, nutid och framtid.
På Bomhus kyrkogård finns 2.000 gravplatser varav 1.000 är kistgravar.

Alternativa för gravsättning - Bomhus kyrkogård

MINNESLUND

En gemensam och anonym gravplats. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.

TRADITIONELL GRAV

Avsedd för kistor och/eller urnor. Passar för dig som önskar valfrihet gällande storlek, utformning och skötsel. På Skogskyrkogården finns det också ett område anpassat för muslimska gravsättningar.