Bomhus kyrkogård

Bomhus kyrkogård

Holmsundsallén, Gävle

Kyrkogården invigdes 1919 men har en gammal vikingagrav, ett stenröse, som är drygt 1.500 år äldre än kyrkgården i övrigt. Karaktären är en mindre stadsdelskyrkogård som ligger runt en kyrka och är en kyrkogård i dess rätta bemärkelse. Genom sin kupering ger den ett omväxlande intryck. Gravkvarter och gravplatser är huvudsak anlagda i gräs.
En skulptur av konstnären Hans Limbus Tjörneryd finns i kyrkogårdens minneslund.
Kyrkogården kan sägas symbolisera dåtid, nutid och framtid.
På Bomhus kyrkogård finns 2.000 gravplatser varav 1.000 är kistgravar.

Alternativ för gravsättning - Bomhus kyrkogård

ASKGRAVLUND

En askgravlund är en gemensam gravplats där askorna gravsätts anonymt. Namnet på den avlidne sätts upp på en namnplatta inom askgravlunden.
Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmycknigsplats och all skötsel ombesörjs av kyrkogårdsenheten. Kostnad tillkommer för namnplattan
Det finns möjlighet att på samma namnplatta sammanföra exempelvis makars/sambos/partners namn. Finns endast på Bomhus kyrkogård. Från och med 2023 även på Gamla kyrkogården.

MINNESLUND

En gemensam och anonym gravplats. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.

TRADITIONELL GRAV

Avsedd för kistor och/eller urnor. Passar för dig som önskar valfrihet gällande storlek, utformning och skötsel. På Skogskyrkogården finns det också ett område anpassat för muslimska gravsättningar.