Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bomhus kyrkogård

Holmsundsallén, Gävle

Kyrkogården invigdes 1919 men har en gammal vikingagrav, ett stenröse, som är drygt 1.500 år äldre än kyrkgården i övrigt. Karaktären är en mindre stadsdelskyrkogård som ligger runt en kyrka och är en kyrkogård i dess rätta bemärkelse. Genom sin kupering ger den ett omväxlande intryck. Gravkvarter och gravplatser är huvudsak anlagda i gräs.
En skulptur av konstnären Hans Limbus Tjörneryd finns i kyrkogårdens minneslund.
Kyrkogården kan sägas symbolisera dåtid, nutid och framtid.
På Bomhus kyrkogård finns 2.000 gravplatser varav 1.000 är kistgravar.

Alternativa för gravsättning - Bomhus kyrkogård

MINNESLUND

En gemensam och anonym gravplats. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.

TRADITIONELL GRAV

Avsedd för kistor och/eller urnor. Passar för dig som önskar valfrihet gällande storlek, utformning och skötsel. På Skogskyrkogården finns det också ett område anpassat för muslimska gravsättningar.