Bomhus kyrkogård

Bomhus kyrkogård

Holmsundsallén, Gävle

Kyrkogården invigdes 1919 men har en gammal vikingagrav, ett stenröse, som är drygt 1.500 år äldre än kyrkgården i övrigt. Karaktären är en mindre stadsdelskyrkogård som ligger runt en kyrka och är en kyrkogård i dess rätta bemärkelse. Genom sin kupering ger den ett omväxlande intryck. Gravkvarter och gravplatser är huvudsak anlagda i gräs.
En skulptur av konstnären Hans Limbus Tjörneryd finns i kyrkogårdens minneslund.
Kyrkogården kan sägas symbolisera dåtid, nutid och framtid.
På Bomhus kyrkogård finns 2.000 gravplatser varav 1.000 är kistgravar.

Alternativa för gravsättning - Bomhus kyrkogård

MINNESLUND

En gemensam och anonym gravplats. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.

TRADITIONELL GRAV

Avsedd för kistor och/eller urnor. Passar för dig som önskar valfrihet gällande storlek, utformning och skötsel. På Skogskyrkogården finns det också ett område anpassat för muslimska gravsättningar.