Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skogskyrkogården

Tolvforsvägen, Gävle

Skogskyrkogården invigdes 1929. Karaktären är för den äldre delen gravkvarter av mer "traditionell" typ med gravkvarter i rutmönster och gravplatser i huvudsak anlagda i den naturliga skogen. Gravplatserna har anpassats efter träden.
Nyare gravkvarter har anlagts med rumsbildning. Principen var, att gravmark skulle vara helt fri från träd. Varje område däremot inramas av skogsvegetation. Det utsprungliga trädbeståndet har förstärkts med inplanterade tallar. På kyrkogården finns 9.000 gravar varav 5.000 är kistgravar.

Alternativ för gravsättning - Skogskyrkogården

MINNESLUND

En gemensam och anonym gravplats. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.

ALLMÄN URNLUND

En urngrav med plats för två urnor och en liggande gravsten. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.

TRADITIONELL GRAV

Avsedd för kistor och/eller urnor. Passar för dig som önskar valfrihet gällande storlek, utformning och skötsel. På Skogskyrkogården finns det också ett område anpassat för muslimska gravsättningar.

SKOGSKOLUMBARIET

Är en begravningsplats där urnorna förvaras i nischer med plats för två urnor. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.