Globala gruppen

Globala gruppen är en grupp som träffas oregelbundet,  ca 1 gång i månaden (vi turas om att vara i Strömsbro och Sätra) för att diskutera/prata och agera kring globala frågor. Globala gruppen i Mariakyrkan och Strömsbro kyrka har tagit på sig ansvar för de internationella insamlingarna (julkampanjen och fastekampanjen), och har tankar på att hålla i föreläsningar, manifestationer osv kring globala frågor. På träffarna planerar vi tillsammans de projekt vi vill delta i. Globala gruppen är öppen för alla som vill delta.

Nästa möte är 29 januari 18.00-19.30 i Mariakyrkan och då sker planeringen för 2019.