Foto: Charlotta Nordvall

Kyrkogårdar

Svenska kyrkan i Gävles begravningsplatser är inte bara de dödas vilorum utan lika mycket en plats för oss levande. Här finns möjlighet att vandra och ta del av bygdens historia, njuta av konstverk och inte minst all växtlighet. Begravningsplatser är till för alla oavsett tro. Finansieringen sker via den obligatoriska begravningsavgiften som alla skrivna i Sverige betalar.

Kyrkogårdsenheten tar hand om Svenska kyrkan i Gävles tre begravningsplatser, Gamla kyrkogården, Skogskyrkogården och Bomhus kyrkogård.

Det finns olika typer av gravar. Utbudet varierar mellan kyrkogårdarna. Se respektive kyrkogård för vad som gäller.

ASKGRAVLUND

En askgravlund är en gemensam gravplats där askorna gravsätts anonymt. Namnet på den avlidne sätts upp på en namnplatta inom askgravlunden.
Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmycknigsplats och all skötsel ombesörjs av kyrkogårdsenheten. Kostnad tillkommer för namnplattan
Det finns möjlighet att på samma namnplatta sammanföra exempelvis makars/sambos/partners namn. Finns endast på Bomhus kyrkogård. Från och med 2023 även på Gamla kyrkogården.

Minneslund

En gemensam och anonym gravplats. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten. Minneslund finns på Skogskyrkogården och Bomhus kyrkogård.

Allmän urnlund

En urngrav med plats för två urnor och en liggande gravsten. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten. Finns endast på Skogskyrkogården.

Traditionell grav

Avsedd för kistor och/eller urnor. Passar för dig som önskar valfrihet gällande storlek, utformning och skötsel. På Skogskyrkogården finns det också ett område anpassat för muslimska gravsättningar.

SkogsKolumbarium

Skogskolumbariet är en begravningsplats där stoftet vilar i små, enskilda och slutna nischer där namn, födelse- och dödsår ingraveras i en nischplatta av frostat glas. Kolumbariet är öppet för anhöriga mellan 08.00-20.00 alla dagar i veckan. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.

Spridning

Ett alternativ till gravsättning på en begravningsplats är att sprida askan i naturen. Spridningstillstånd söks hos länsstyrelsen. Se länsstyrelsens hemsida för mer information.

Skogskyrkogården

En gravplats där träden fått styra utformningen.

Gamla kyrkogården

Västra vägen, Gävle (mitt emot sjukhuset)

Bomhus kyrkogård

Bredvid Bomhus kyrka hittar du Bomhus kyrkogård där du finner både dåtid, nutid och framtid.

Kontroll av gravstenar

Kyrkogårdarna är en plats som besöks av allmänheten och det är en arbetsplats för kyrkogårdspersonal och inhyrda.
Kyrkogårdsenheten har ansvaret för att kontroll av gravstenar utförs var 5 år, men det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravstenen är monterad efter gällande regelverk.

Kontrollen undersöker gravstenens stabilitet, en gravsten skall klara ett tryck/en dragkraft på 35 kg utan att välta. Kyrkogårdsenheten har rätt att lägga ner en gravsten som inte klarar kontrollen.

För att åtgärda lösa gravstenar måste gravrättsinnehavaren själv kontakta ett stenhuggeri.