Utmaningsdriven undervisning: Hur kyrkan kan dela tro och liv

Av Jakob Wirén

Svenska kyrkan står inför stora pedagogiska och teologiska utmaningar. Hur delar vi tro och liv i vår tid? Hur får vi större delaktighet av ideella?
Hur berättar vi om kristen tro i ett mångreligiöst samhälle? Utifrån olika förutsättningar finns det många kyrkor som kämpar med dessa frågor. Genom tre internationella utblickar – till Norge, England och USA – reflekterar Jakob Wirén i boken Utmaningsdriven undervisning över hur utmaningarna kan visa vägar framåt för kyrkans undervisning idag. Boken är högaktuell i samband med Svenska kyrkans stora satsning på lärande och undervisning.

Wirén, Jakob, Utmaningsdriven undervisning: hur kyrkan kan dela tro och liv idag, Verbum, Stockholm, 2017. ISBN: 9789152636916. 

Beställ boken här.