Två exemplar av boken De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna står uppställda i en kyrka.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vitbok om kränkningar mot samerna

Nyhet Publicerad

Idag utkommer Svenska kyrkans vitbok, en vetenskaplig antologi i två band med titeln ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna”.

I vitboken redovisar Svenska kyrkan de kränkningar och oförrätter man gjort sig skyldig till samt granskar sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet.

… för att kyrkor ska vara de trygga och heliga rum vi vill att de ska vara måste vi också våga vidröra det som gör ont. skriver ärkebiskop Antje Jackelén i förordet.

Läs mer om vitboken och ladda ned den digitalt här