Tre nya anställda vid Forskningsenheten

Nyhet Publicerad Ändrad

I höst har välkomnat vi tre nya medarbetare till forskningsenheten. Etikern Jenny Ehnberg, bibelvetaren Mikael Larsson och systematikern Michael Nausner som kommer att bedriva forskning sv hög relevans.

Mikael Larsson är docent i Gamla testamentets exegetik. Hans forskning berör  frågor kring makt och identitet och bibelanvändning i samtidskulturen. Sedan augusti 2017 arbetar han med ett projekt kring betydelsen av barn som metaforer i de bibliska texterna.

Jenny Ehnberg är doktor i teologisk etik och undersöker i sitt pågående projekt med arbetsnamnet ”En politisk kyrka? – en kritisk studie av deliberativ demokrati och teologins politiska bidrag” vilka bidrag teologin kan ge till en hållbar demokratimodell, och i förlängningen vilken roll kyrkan kan och bör ta i samhällsdiskussionen.

Michael Nausner har fått sin teologiska utbildning i Tyskland, Sverige och USA. För närvarande arbetar han på en monografi om delaktighetens teologi i en mångkulturell kontext (Theologie interkultureller Teilhabe) och bevakar i forskningsenhetens ram ekumeniska och samhälleliga frågeställningar.

Läs mer om de nya medarbetarna på forskningsenheten