Luther som utmaning: Om frihet och ansvar

Red. Elisabeth Gerle

Reformationen betonade människans personliga ansvar. För Martin Luther fanns hon till inte bara för sig själv, utan också för sin medmänniska. Har den tanken någon plats i kyrka och samhälle i en tid som präglas av stark individualism? Och vad betyder det egentligen att vara en evangelisk-luthersk kyrka?

Den här antologin vill lyfta fram det dynamiska och nyskapande i det lutherska arvet i dagens samhälle och kyrka. Sju forskare har tittat närmare på frågor kring människans frihet och ansvar, förlåtelse och skuld, inkrökt självupptagenhet och kärlek.

Medverkande författare: Elisabeth Gerle (red.), ”Inledning - Livets dimensioner”; ”Var dags och varje människas upprättelse”; Margareta Brandby-Cöster, ”Predikans tilltal”; Ann Heberlein, ”Bed du, men låt Gud bära omsorgen”; Henry Cöster ”Friheten i tvångets katekes”; Eva-Lotta Grantén, ”Med synd född eller helt perfekt?”; Thomas Ekstrand, ”Folkkyrkan som luthersk kyrkovision”, och Urban Claesson; ”Att lösa klimatproblem med Luther eller Calvin”.

Gerle, Elisabeth (red.), Luther som utmaning: om frihet och ansvar, Verbum, Stockholm, 2008. ISBN: 9152632024.