Kampen om samhällsreligionen – Dagens Nyheters djävulskampanj 1909

Av Sven Thidevall

1909 var storstrejkens år, Sveriges dittills största arbetsmarknadskonflikt. Men det var något annat som detta år fick större utrymme i pressen: Dagens Nyheters så kallade djävulsstrid. Djävulsstriden var den första verkligt moderna presskampanjen i Sverige. Kampanjen blev den publicistiska framgång som tidningen behövde.

Samtidigt innebar den något nytt i svensk kyrkohistoria. En teologisk fråga drevs nu på pressens arenor och villkor, i pressoffentligheten – inte som tidigare på kyrkans egna arenor. För Dagens Nyheter visade sig kampanjen handla mer om kyrkans ställning i samhället än om den svåra frågan om ondskans problem. Djävulsstriden uppvisade mönster som förklarar Svenska kyrkans förändrade ställning i ett samhälle på väg in i det moderna. Pressen skaffade sig privilegiet att formulera problemen, på kyrkans bekostnad. På den kyrkliga sidan drog de kyrkliga företrädarnas ställningstaganden i debatten upp linjer som fortfarande har återverkningar. Djävulsstriden blev en del av dragkampen om det moderna svenska samhällets gemensamma religion, en kamp som fortsätter än i dag.

Thidevall, Sven, Kampen om samhällsreligionen: Dagens nyheters djävulskampanj 1909, Artos Academic, Skellefteå, 2016. ISBN: 9789175807805. 

Beställ boken här.