Gudstjänst i tiden: Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008

av Ninna Edgardh

Har gudstjänstfirandet en chans i 2000-talets Sverige?
Hur ser verkligheten ut bakom larmen om »gudstjänstens kris»?

I Gudstjänst i tiden skildras förändringarna i Svenska kyrkans gudstjänstliv 19682008, en period av stora omvälvningar i kyrkan, i samhället och i världen i stort. Hur har gudstjänsten utvecklats när kyrkans ställning i det svenska samhället förändrats?

Vår tids krisrapporter är inte entydiga. Boken skildrar ett gudstjänstliv som gått från enhetlighet till mångfald i utbud och uttrycksformer. Långt fler än tidigare tar idag aktiv del i gudstjänsternas förberedande och genomförande. Allt fler firar nattvard och allt oftare. I hög grad håller människor också fast vid traditionella kyrkliga riter när det gäller livets stora händelser.

Samtidigt minskar deltagandet i söndagens regelbundna gudstjänster. Är detta en nödvändig konsekvens av det vi kallar sekularisering? Vilka alternativ finns i diskussionen om gudstjänstlivet i framtiden? Detta är frågor som diskuteras i boken. Samtidigt löper som en röd tråd genom skildringen den grundläggande frågan om varför den kristna kyrkan egentligen firar gudstjänst.

Edgardh, Ninna, Gudstjänst i tiden: gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008, Arcus, Lund, 2010. ISBN: 9789188552945.

Ladda ner boken som pdf.