Guds närmaste stad?: En studie om religionernas betydelse i ett svensk samhälle i början av 2000-talet

Redaktörer Kajsa Ahlstrand och Göran Gunner

Går det att vara ?lite kristen och mycket buddhist?? I boken "Guds närmaste stad? : en studie om religionernas betydelse i ett svensk samhälle i början av 2000-talet" beskrivs och analyseras andlighet i Enköping, kommunen som gjort sig känd som ?Sveriges närmaste stad?. Genom intervjuer och enkätundersökningar söker författarna, ur många olika infallsvinklar, att förstå religionernas betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet.

Vad innebär begreppet "kristen" för de människor som antingen bejakat eller tagit avstånd från begreppet? Är det så att de ögonblick som upplevs som i någon mening "andliga" utgörs av stunder då man får vara ifred, då inga krav ställs och man rår sin egen tid? Tänker och tror muslimen som svensken i största allmänhet? Kan man vara buddhist och döpt samtidigt? Har hälsoföretagsamhet tagit över för att tillfredsställa människors känsla av välbefinnande och andlighet? Är det så att det mot bakgrund av den allmänna samhällsutvecklingen kan hävdas att gudarna tycks kämpa förgäves i Enköping?

Bakom boken står Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur och den ingår i serien Forskning för kyrkan. Författare är Kajsa Ahlstrand (redaktör), Jonas Bromander, Anne-Lousie Eriksson, Göran Gunner (redaktör), Sven Halvardson, Birgitta Laghé, Brian Palmer, Björn Ryman och Erika Willander.
 

Ahlstrand, Kajsa & Gunner, Göran (red.), Guds närmaste stad?: en studie om religionernas betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet, Verbum, Stockholm, 2008. ISBN: 9789152631850.