Start 30 januari kl 18 i Kinneveds församlingshem.

En kurs 12 tisdagar i rad för dig som som söker välbefinnande och att utvecklas som människa.

Vad är Livsstegen

Livsstegens, 12 steg till inre hälsa, är en kurs utformad för alla människor oavsett tro,  utmaningar och längtan livet. Kursen bygger på idén om att egen reflektion och delande är vägen till en bättre inre hälsa och börjar med insikten om att det finns ett problem att ta itu med. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Kursens steg:
1.     Maktlöshet – Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?
2.     Tillit – Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?
3.     Överlämnande – Jag tar emot den hjälp jag kan få. Vad kan jag ta emot?
4.     Självrannsakan – Jag sätter ord på mitt liv. Vem är jag?
5.     Bekännelse – Jag säger som det är. Vilken är min livsberättelse?
6.     Vila – Jag tar det lugnt. Hur återhämtar jag mig?
7.     Fullkomlighet – Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?
8.     Försoning – Jag låter mina relationer läkas. Vad behöver bli helt igen?
9.     Gottgörelse – Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?
10.  Tacksamhet – Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?
11.  Bön – Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?
12.  Medkänsla – Jag har någonting att ge. Vad vill jag ge vidare?