Ungdomsgrupp

Välkommen till vår nya grupp!

Foto: Sarangib/Pixabay

Välkommen till vår nya grupp som är till till för dig som går i 8:an och uppåt.

Vi träffas i Morups kyrkstuga tisdagar kl. 16.00-18.00 jämna veckor!