Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn, ungdom, familj

Här finner du mängder av verksamheter för barn, ungdom och familjer! Alla aktiviteter sker i församlingarna.

Falkenbergs pastorat har ett rikt och brett urval av aktiviteter för både barn, ungdom och familjer. Här hittar du länkar till varje församlings sidor.