Skogskyrkogården Falkenberg, gravar
Foto: Henrik Enarsson

Kyrkogård och begravningsverksamhet

Aktuellt just nu

Bevattningen på Kapellkyrkogården stängd

Bevattningsanläggningen på Kapellkyrkogården är nu i så dåligt skick och skötseluppdragen är så få att det nu inte lönar sig att hålla igång den gamla anläggningen. 

Däremot har Kapellkyrkogården många vattenposter som det går att hämta vatten vid samt förvaltningen erhåller ett brett urval av skötseluppdrag för dem som önskar hjälp.

Arbetet med att förbättra standarden på kyrkogården, vilket påbörjades under 2021, kommer också att underlättas av att inte bevattna hela kyrkogården - då detta medför mindre ogräs på gångar och sandgravar.