Barn viskar i örat på ledare
Foto: Alex & Martin/IKON

Kontakta oss

Söker du någon i personalen? Här hittar du de flesta anställda i Falkenbergs pastorat.

Falkenbergs pastorat

Nygatan 41
311 31 Falkenberg
E-post: falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se 
Organisationsnummer: 252 004-8865
Fakturaadress: Fack 77800183, Box 15018, 750 15 Uppsala

Kyrkoherde och chefer

Staffan Orrdal, kyrkoherde - 0346-371 01, 0724-65 32 10, 035-21 76 44 (bostad), e-post: staffan.orrdal@svenskakyrkan.se 
Kent Karlsson, områdeschef (Falkenberg/Skrea) - 0346-371 32, 0724-65 32 26, e-post: kent.karlsson2@svenskakyrkan.se 
Martina Vallerius, områdeschef (Morup, Stafsinge, Vinberg-Ljungby) - 0346-372 62, 0724-65 33 23, e-post: martina.vallerius@svenskakyrkan.se 
Jennie Andersson, områdeschef (Susedalen, Vessige, Okome) - 0346-371 10, 0724-65 32 19, e-post: jennie.andersson2@svenskakyrkan.se 
Maria Johnsson, områdeschef (Gunnarp, Ullared, Torup) - 0346-372 02, 0724-65 32 73, e-post: maria.i.johnsson@svenskakyrkan.se 
Håkan Widepalm, kanslichef - 0346-371 02, 0724-65 32 11,
e-post: hakan.widepalm@svenskakyrkan.se 
Jonas Dahlberg, kyrkogårdschef, 0346-371 24, 0724-65 32 23,
e-post: jonas.dahlberg@svenskakyrkan.se 

Begravnings- och kyrkogårdsverksamheten

0346-371 20 - gemensam reception. falkenberg.kgf@svenskakyrkan.se 
Telefontid mån-fre kl. 08-12.

Direktkontakt med församlingar och kyrkor

Administration, ekonomi, fastighet m.m. - 0346-371 00

Kommunikatör & begravningsombud

Kommunikatör Henrik Enarsson, 0346-371 08, 0724-65 32 17, e-post: henrik.enarsson@svenskakyrkan.se

Begravningsombud Gösta Svensson, gosta.svensson@pol.falkenberg.se 

Pianist, noter

Musiker

Finn din musiker eller kantor!

Barn, superhjälte

Pedagoger

Här hittar du församlingspedagoger, fritidsledare och barnskötare med flera.

Hand skriver, administration

Gemensamt kansli

Pastoratets gemensamma tjänster - ekonomi, administration, kommunikation, HR och fastighet.

Röda rosor på kista

Kyrkogård, kyrkvaktmästare

Kyrkogårdsarbetare, kyrkvaktmästare, begravningsverksamhet

Hjärta, labyrint

Administration

Samlingssida för administratörer med flera.