En ensam person sitter i en trädgårdsstol med ryggen vänd mot kameran. Svartvit.

Diakoni i fokus

Söndagen den 29 augusti 2021 är det Diakonins dag. Då och under hela september kommer vi att uppmärksamma diakonin lite extra, med fokus på ensamhet.

Diakonins dag, söndag 29 augusti

Carl Johans kyrka, kl. 11.

Under gudstjänsten får vi höra några personers erfarenheter av medmänsklighet under pandemin.

Högsbo kyrka, kl. 11.

Oscar Fredriks kyrka, kl. 17.

Masthuggskyrkan, kl. 11.

Tema ensamhet i september

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. En stor del av det diakonala arbetet sker av engagerade människor i lokala församlingar eller inom hjälporganisationer. Under september samarbetar kyrkor, samfund och hjälporganisationer kring diakoni, i år med temat ensamhet.

I Carl Johans pastorat kommer temat att lyftas på olika sätt i några av våra kyrkor.

Högsbo församling

I Högsbo kyrka kommer det under hela september att finnas en utställning med fakta om och erfarenheter av ensamhet. Med hjälp av text och bild får vi reflektera kring ensamhet och hur det påverkar oss som människor.

Oscar Fredriks församling

I september kommer det i Oscar Fredriks kyrka att pågå en utställning kring temat ensamhet. Du har också möjlighet att dela med dig av dina tankar och känslor genom att skriva eller rita.

Om ensamhet och hur det påverkar oss

Att känna sig ensam kan vara skadligt både psykiskt och fysiskt. Men det finns strategier för att ta sig ur ensamhet. Peter Strang, cancerläkare och professor inom palliativ medicin vid Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem, svarar på frågor om ensamhet och varför ämnet är så laddat.