Foto: Hungarian Interchurch Aid /Ikon

Hur kan jag i Boden hjälpa människorna i Ukraina?

I en kaotisk situation är det viktigt att hjälp ges under så ordnade former som möjligt. Just nu stöttar vi genom Act Svenska kyrkan därför lokala aktörer som redan finns på plats och genomför humanitära insatser i Ukraina.

Vi skickar inte kläder eller annat utan bidrar i stället med pengar som kan användas där det bäst behövs. Pengar möjliggör också att vi kan undvika dyra och miljömässigt ohållbara materialtransporter samt att vi kan anpassa stödet efter behoven på plats, utan att vara låsta till just det material som skickats. Det är viktigt att först lyssna på människorna på plats och vad de själva säger att de behöver, och då ger pengar mer flexibilitet. Att köpa material på plats gynnar också den lokala ekonomin på ett mer långsiktigt vis. 

Om du vill göra en insats så arrangera gärna en loppis eller likande där till exempel insamlade kläder blir till pengar som kan användas till Act Svenska kyrkans fortsatta arbete för att stötta befolkningen i Ukraina.

Tack för ditt bidrag! 

Gåvorna gör skillnad i Ukraina

Situationen för Ukrainas befolkning är fortsatt mycket svår. Din gåva behövs.

Ge en gåva

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

En leverans med förnödenheter i nödställda i Ukraina lastas av från en lastbil.

Kriget i Ukraina – hjälpen når fram

Fler än tre miljoner ukrainare har sedan kriget bröt ut flytt över gränsen från Ukraina. Act Svenska kyrkans lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds.