Act svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds ser verkligheten olika ut. Det kan vi aldrig acceptera. Tillsammans kämpar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv. Vissa söndagar efter gudstjänsten går kollekten till krissituationer runt om i världen men du kan även skänka en gåva. Ditt bidrag ger hopp och trygghet.

Ge en gåva i julklapp

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag. Legenden om Lucia berättar om en flicka som vägrade bli bortgift. Hon hävdade rätten till sin kropp, sin tro och sina egna val. Än i dag kämpar flickor runtom i världen för sina rättigheter. Mellan första advent och trettondag jul pågår Act Svenska kyrkans julinsamling - för allas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor. Swisha din gåva till 900 1223.

UTÖKADE HUMANITÄRA INSATSER TILL AFRIKAS HORN

Afrikas horn lider av den värsta torrperioden på decennier och över 20 miljoner människor står just nu i akut behov av mat och denna siffra beräknas öka till 26 miljoner människor i februari 2023. Act Svenska kyrkan vädjar om gåvor för att kunna stötta människor med bland annat mat, vatten och försörjning. 

KRIGET I UKRAINA GER GLOBAL MATKRIS

Människor som redan lever i fattigdom drabbas hårt av att tillgången på vete och annat livsmedel från Ukraina och Ryssland begränsas. Miljoner människor i Mellanöstern och Afrika behöver stöd. FN varnar för att världen står inför en matkris. Minst 50 länder är beroende av Ryssland och Ukraina för 30 procent av sin veteförsörjning. Många av dem är fattiga och konfliktdrabbade nationer utan marginaler i Afrika, Mellanöstern och övriga Asien. Miljoner människor riskerar att hamna i hungersnöd.

KATASTROFINSATSER

Ukraina, Afrikas horn, Pakistan - Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

Exempel på hur din gåva gör skillnad
100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn.
230 kr räcker till stödundervisning för 20 barn i en månad.
500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger. 

Bli månadsgivare

Med en gåva varje månad kan du bidra med att barn får gå i skolan, lära sig skriva och läsa, att hjälpa människor som flyr från krig som kan ta skydd. Du bidrar även till att människor i utsatta områden får resurser och tillgång till mat och vatten. Ditt bidrag ger hopp och trygghet.

Framgångarna/återkopplingen 2021

Tack för gåvor under 2021. Act Svenska kyrkan har över 300 projekt i stora delar av världen. Här kan du läsa berättelser om vad som hänt i några av dessa projekt under 2021.