Foto: Kat Palasi/Ikon

Framgångarna/återkopplingen 2021

Tack för gåvor under 2021. Act Svenska kyrkan har över 300 projekt i stora delar av världen. Här kan du läsa berättelser om vad som hänt i några av dessa projekt under 2021.