Foto: Tove Walden

Kyrkor

Fem kyrkor vackert belägna strax norr och strax söder om väg E65 som går mellan Malmö och Ystad.

Villie kyrka

Om Villie kyrkas historia före 1800-talet är uppgifterna mycket knapphändiga och vissa källor är därtill motstridiga.

Katslösa kyrka

Katslösas medeltida kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet och följde den romanska kyrkobyggnadstraditionen med långhus, smalare och lägre kor samt halvrund absid i öster.

Slimminge kyrka

Om Slimminges medeltida kyrka är uppgifterna knapphändiga men den kan antas ha uppförts under 1100- eller 1200-talet

Solberga kyrka

Denna medeltida kyrka uppfördes troligen på 1100- eller 1200-talet och följde den romanska kyrkobyggnadstraditionen.

Örsjö kyrka

Örsjö kyrkas äldsta historia är inte helt klarlagd, men en murverksundersökning tyder på minst fyra byggnadsetapper.