Mötesplatser

I Villie församling finns något för alla

Ungdomar

ungdomskvällar

Musik och kör

Vill du börja sjunga? Eller lära dig spela piano? Vi har barnkör, kyrkokör och pianoundervisning.

Vuxen

Lekmannakåren, studiecirklar, taizègudstjänster m.m.