Kyrkogården i Villie
Foto: Tove Walden

Kyrkogård

En kyrkogård är de avlidnas vilorum, här råder stillhet och ro

Gravskick i Villie församling 

KISTGRAVPLATS

Kistgravplats är den vanligaste gravtypen som finns på alla våra kyrkogårdar i olika storlekar. Standardmått på en kistgravplats på markytan är 1,25 x 2,5 meter. Gravrättstiden upplåts på 25 år med möjlighet till 15 års förlängning.

Gravrättsinnehavaren får efter godkännande från Villie församling sätta upp en gravanordning samt smycka gravplatsen. 

URNGRAVPLATS

Urngravplats är också vanligt förekommande, det finns specifika urngravplatsområden på Slimminge, Villie och Örsjö kyrkogårdar.

Gravrättstiden upplåts på 25 år med möjlighet till 15 års förlängning. Gravrättsinnehavaren får efter godkännande från Villie församling sätta upp en gravanordning samt smycka gravplatsen.

MINNESLUND

Finns på Slimminge, Villie och Örsjö kyrkogårdar. Minneslunden är ett kollektivt och anonymt gravskick utan gravrätt med gemensam smyckningsplats för snittblommor och gravljus. Villie församling ansvarar för skötseln och för all plantering inom minneslunden.

ASKGRAVLUND

Finns på Katslösa, Solberga och Örsjö kyrkogårdar. Askgravlund är en utveckling av minneslunden och är ett gravskick där gravsättning sker utan gravrätt. Här har anhöriga möjlighet att närvara vid gravsättningen. Det är Villie församling som sätter upp namnskylt om anhöriga önskar, namnskylten är en engångskostnad för anhöriga. En gemensam plats finns för snittblommor och gravljus.

ASKGRAVPLATS

Finns på Slimminge, Örsjö och Villie kyrkogårdar. Askgravplatsen upplåts med 25 års gravrätt och har plats för fyra urnor/plats och det ska finnas en gravrättsinnehavare. Det finns en kollektiv plantering som Villie församling sköter.

Villie församling tar ut en avgift för namnplatta/häll samt 25 års gravskötselavgift. Vid andra gravsättningen tas en avgift ut för nytt namn på platta/häll och förlängning av gravskötselavgiften upp till 25 år.

Gravrättsinnehavaren har möjlighet att låna gravvas och gravlykta under gravrättstiden.

ASK– OCH KISTGRAVLUND

Finns på Örsjö kyrkogård. Här har församlingen valt att kombinera jordbegravning och urnnedsättning inom samma gravområde.

Att välja gravplats 

Om inte den avlidna personen berättade hur den ville ha det redan när han/hon levde, behöver de anhöriga välja hur och var han/hon ska begravas.

Vita planterade blommor på en grav.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser.

Välj grav och gravplats

Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Om en avliden person inte har lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga välja en bra lösning.

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.