Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Nytt tillskott till Faepmie/Fatmomakke kyrka

Det är inte så vanligt att människor känner till vad en "ambo" är för något.

Framme i koret i en kyrka ska det gå att stå och tala utan att befinna sig uppe i predikstolen. En ambo är en möbel som påminner om en talarstol men som ofta anpassats för kyrkorummet i form och utseende.
På midsommaraftonen kom den nya ambon till Fatmomakke kyrka och invigdes av första talande präst, kyrkoherde Helén Lundberg, Södra Lapplands pastorat.
Idén om att köpa in en ambo till kyrkan kom från kyrkvaktmästare Annica Hed och den är tillverkad av fatmomakkebon Kenneth Fjällström och byggd helt i trä. Han har velat skapa en möbel som passar in i kyrkan utan att ta för mycket uppmärksamhet och plats. Korset är framhållet i sin enkelhet och det går att se rakt igenom ambon som har rena linjer, vilket också påverkar dess användarvänlighet och underlättar skötseln. Ambon är bekostad med gåvomedel.

Bild: Annica Hed