Skötselavtal

I grundskötselavgift ingår:

  • Att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick d.v.s vårstädning, putsning, rensning av rabatt, krattning
  • klippning av häck inom gravplatsen
  • beskärning av växter
  • borttagning av vissna blommor i vas
  • påläggning av jord och singel
  • riktning av gravanordning på grund av sättningar som kan uppstå i sambnad med gravsättning

I blomstersmyckning ingår:

  • Påsklilja till påsken
  • sommarblomma till pingsten = pelargonia (inkl 1 timmes vattning under sommaren)
  • krans till allhelgonahelgen