Verksamhet

Det är i den lokala församlingen som människor i livets alla skeden möts som kyrka. Här firas gudstjänst och här arbetar man med undervisning, diakoni och mission. Stiftet är en regional nivå, vars verksamhet främst handlar om att stötta livet i församlingarna.

I Kyrkoordningen står att: Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och ha tillsyn över förvaltningen. Detta görs genom visitationer, rekryteringsarbete, domkapitlets överläggningar, fortbildning, och många möten och samtal med församlingar och pastorat.

Trainee 2022-2023

Tolv traineer är anställda i församlingar i Växjö stift under 2022–2023.

Klimat och skapelse

Att vara kyrka är att värna hela skapelsen och allt levande, det ingår i vårt uppdrag och har en stark grund i den kristna tron. Svenska kyrkan bedriver därför ett aktivt och omfattande arbete inom klimat, miljö och hållbarhet. Växjö stift är en del av detta och främjar och stöttar församlingar och pastorats eget miljö- och klimatarbete.