En yngling doppar en oblat i den framsträckta bägaren.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ung och engagerad

Onsdag 12 oktober 13.30–16.30

- Digitalt -

Ungdomars engagemang i kyrkan är en nyckelfråga för framtiden. Under den här eftermiddagen får du ta del av olika sammanhang där ungdomar kan få utvecklas, stärkas i sitt engagemang och ansvar.  
 
Ung volontär i Kumla – Svenska kyrkan i Kumla ser det ideella uppdraget som en möjlig väg att närma sig kyrkan och tron och vill vara en plats där ungdomar känner sig välkomna. En plats där de kan få växa och få en grogrund för framtida engagemang eller tjänst i kyrkan.  
 
Ung & kallad – Växjö stifts gemensamma ledarutbildning ger unga ledare från olika delar av stiftet en möjlighet att mötas samtidigt som de får relevant utbildning för sina uppdrag i församlingarna. 
 
Trainee i Växjö stift – en satsning för att ge unga människor en möjlighet att få prova på att arbeta i svenska kyrkan och samtidigt prova sin kallelse till kyrklig tjänst i Svenska kyrkan. 
 
Svenska Kyrkans Unga - en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 
 

Gustaf Olofsson, fritidsledare i Kumla 

  Liv Olsson, fritidsledare i Kumla 

Kajsa Anderssson, ordförande Svenska Kyrkans Unga Växjö stift 

Jakob Wikström

Jakob Wikström, stiftskonsulent Växjö stift 

Christina Evertsson, stiftspedagog Växjö stift 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023