En flicka tittar upp på ett träd med röda höstlöv.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Tisdag 11 oktober

Under denna dag ges både digitala kurser och kurser på plats. Du ser mer information om kursen på respektive kurssida.

8.30-10.00 Mötesbyrå och fika för dig som är på plats

9.15-9.45: Gemensam start på dagen med Maria Soave Buscemi 

10.00-12.00:

Vid gränsen av det oerhörda - hela livet - Anders Rosengren och Anna Göransson, fortsätter efter lunch 
Läsa för livet - biblioterapi - Sensus 
En dag med Befriande bibelläsning, Maria Soave Buscemi, fortsätter efter lunch 
Excel fördjupning - Nordlo, fortsätter efter lunch 
Pilgrimsvandring för klimatet - Sara Nodmar och Hans Boeryd, fortsätter efter lunch  
Att filma gudstjänst och andakt - Jan-Allan Stefansson  
Förändringar i begravningsseden efter pandemin - Jan-Olof Aggedal 
GDPR i praktiken - Samuel Lindblad 
Möt DO-orgeln och det nya undervisningsmaterialet Graduale, David Scott Hamnes
Ta hand om dig! En föreläsning om och med stresshantering - Maria Boeryd  FULLBOKAD
Hur kan vi bli bättre på att använda teams och andra verktyg i Microsoft 365? - Magnus Edin 
Tomheten efteråt, sorgeuppföljning i församlingen - Anna Moilanen 

12.00-13.30 Lunchpaus + andakt på plats

13.30-16.30:

Forts Vid gränsen av det oerhörda - hela livet  
Barn och kris - Johan Andersson
SPA för själen - Johan Engvall, Anna-Karin Tornegård och Anna Rosengren 
Forts En dag med befriande bibelläsning 
Forts Excel fördjupning 
Forts pilgrimsvandring för klimatet 
Gott och blandat inom ekonomi - Liselotte Ågren och Marianne Westlén  
Music Mind Games - Magdalena Prahl Broström 
Resa genom metaller -  Christina Evertsson, Maria Brynielsson, Jonas Ivarsson

18.00-20.00:


Författarafton på Östrabo, Jonas Gren
Skatter i lerkärl - Daniel Hafner 

 

Klicka på bilden för att öppna den

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan öppnar 1 juni!

Fortbildningsveckan 2023