Sorgen och glädjen de vandrar tillsammans

Onsdag 12 oktober klockan 10.00-12.00

- På plats -

Sorg hör till livet. Men ibland blir den påträngande och förlamande. Många gånger hjälper oss samtalet tillbaka till de levandes land. Detta är en förmiddag utifrån våra erfarenheter från sjukhuskyrkans vardag men också om vårt arbete med leva-vidare-grupper för föräldrar som mist sitt barn och närstående till suiciddrabbade.  

Begränsat antal platser
 

Maria Olofsson, sjukhusdiakon Blekingesjukhuset Karlskrona  Sara Nylén, sjukhuspräst länssjukhuset Kalmar.

Anmälan Fortbildningsveckan 2024