Sigfridsvandring 2021

Mod att våga leva behövs i en tid av pandemi, klimathot och orolighet runt om i världen och i vårt eget land. Pilgrimsvandringen erbjuder möjligheten att reflektera över och dela tankar. Från England till Sverige vår-sommar 2021. Gå gärna med en bit!

Var och varför ska vi vandra?

Under 2020 skulle Växjö stift firat 850 år, så blev det inte på grund av pandemin.  1170 fick nämligen Växjö sin första biskop. Också 2021 begränsas möjligheterna att fira, men Sigfridsvandringen genomförs i år. Vandringen anpassas efter rådande restriktioner och med erfarenheter från förra året görs den under trygga former. 

Följ gärna vandringen via hashtaggen #StSigfridsWay. 

I England och Sverige 

Den engelska delen av vandringen påbörjades i York Minster den 17 maj och genomfördes i etapper under våren och försommaren. 

Den svenska delen av vandringen inleds 28 juli, med möjligt att övernatta från den 27:e, i Pilgrimscentrum Göteborg, Masthuggskyrkan. 29 augusti når pilgrimerna målet i Växjö.

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till en eller flera endagsvandringar och tillse sig egen mat under vandringsdagen. Däremot är det inte möjligt att anmäla sig till övernattning.

För vandring i Göteborgs stift kan du anmäla dig till dagsvandringar fram till 23/7. Anmälan till carina.frykman@svenskakyrkan.se, tfn: 031-771 30 26

För vandring i Skara stift kan du anmäla dig till dagsvandringar fram till den 1/8. Anmälan till anders.blom@svenskakyrkan.se, tfn: 051-12 62 30

För vandring i Växjö stift kan du anmäla dig till dagsvandringar till den 17/8. Anmälan till hans.boeryd@svenskakyrkan.se, tfn: 070-338 36 75

Rytm och dagsplan  

Dagarna under vandringen följer samma rytm. Frukost i god tid innan 9 då dagens vandring påbörjas efter morgonbön.  Fram till lunch vandrar vi såväl samtalande som i tystnad. Efter att ha ätit lunchpaket som var och en ordnat vid frukosten samt middagsbön, så fortsätter vandringen på samma sätt som under förmiddagen. Omkring 17 är vi framme vid dagens mål, äter en måltid, som vissa dagar står framdukad och andra dagar tillagats av oss. Efter vila och egen tid så avslutar vi dagen med aftonbön 21. Dessförinnan delar vi dagens erfarenheter och i förkommande fall ordnar församlingen på platsen ett kvällsprogram. 
Någon gång varje dag - morgon, lunch eller kväll – kommer vi att fira mässa. Var dag anknyter naturligen till ”mod att våga leva” och dessutom till ett utvalt dagens bibelord. 

Avtryck 

Under vandringen finns möjligheten att dela tankar i en digital loggbok, som följer oss under vandringen och ger möjligheten att stiga in eller ut ur vandringen och fortsätta vara delaktig. En pin med Sigfridssymbol kommer att delas till alla som är vandrar.  Likaså kommer ett pilgrimspass att erbjudas, där stämplar från de kyrkor vi passerar kan samlas. 

Dagsetapperna under vandringen 

Etapperna kan du ta del av i filen längst ner på denna sida.

Praktiska ting (OBS! Efter 6/7 får du själv ordna kost & logi)

Kostnad: Kost (frukost, lunchpaket, middag) och logi: 300 kr/dygn. Om du vandrar 5 dagar betalar du för 4, om du vandrar 10 för 8, 20 för 16 osv.  

Transport: Du transporterar dig själv till och från platsen där du påbörjar och avslutar vandringen. Under hela vandringen kommer en följebil med släp att finnas tillgänglig, vilket gör att utrustning som ej behövs under dagsetappen kan transporteras däri. Vid behov kan följebilen användas för transport från station till dagens startplats och återtransport vid dagens slut. 
 
Information 
Vidare uppgifter lämnas av hans.boeryd@svenskakyrkan.se  

Anmälan
Görs till respektive kontakt i stift, se ovan!

Sigfridsvandring 2021 är ett samarbete mellan Oxford, Göteborg, Skara och Växjö stift. 

Pilgrims walk for future

Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet? Gå för en bättre värld!

Pilgrimsvandring

Att vandra i skog och mark och få tid till eftertanke och förankring är en möjlighet att ta vara på.

Har du frågor om pilgrimsvandring är du välkommen att kontakta stiftsprost Hans Boeryd.